Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

6 augusti 2019

Skolstart!

Välkommen till skolan! Här kan du som ska börja på grund- och gymnasieskola i Kristinehamn få information om din första dag. 

Utbildning och barnomsorg

6 augusti 2019

Busskort för gymnasieelever

Här är information till dig som är berättigad busskort. Busskorten gäller dig som bor sex kilometer från skolan, oavsett om du ska studera i Kristinehamn eller på en gymnasieskola i en annan kommun. 

Utbildning och barnomsorg

28 maj 2019

Diplomerade kockar

Kostenheten i Kristinehamns kommun har jobbat hårt med att satsa på ekologisk mat under året. Det har resulterat i en diplomering i ekomatsligan 2019.

Kommun och politik

17 maj 2019

Utrikesministern träffade Brogårdselever

Utrikesminister Margot Wallström (S) gjorde under fredagen ett uppskattat besök på Brogårdsgymnasiet för att träffa elever och diskutera EU-frågor.  

Utbildning och barnomsorg

19 november 2018

Information om avgiftskontroll inom barnomsorgen

Skolförvaltningen genomför årliga inkomstkontroller hos Skatteverket och jämför då taxerad inkomst mot den inkomst som uppgivits till barnomsorgsadministrationen. Syftet med detta är att rätt avgift ska debiteras respektive hushåll. Vid årets genomgång framkom differenser som innebär att det finns vårdnadshavare som ska få tillbaka pengar, men också vårdnadshavare som betalat för lite och blir ersättningsskyldiga.

Utbildning och barnomsorg

Frågor och svar

Senast fyra månader innan du önskar plats för ditt barn behöver du ansöka. Kom ihåg att tiden även ska inkludera inskolning, cirka två veckor. Du får tidigast plats från det att ditt barn fyllt ett år. 

Det finns olika regler för detta. Här hittar du mer information om hur ditt barn får vara på förskolan när du är föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerar.

Från september det året barnet fyller 3 år erbjuds hemmavarande barn plats i förskolan med 15 timmar per vecka (525 timmar per år), så kallad allmän förskola. Syftet är att barnet ska erbjudas pedagogisk stimulans och gemenskap med andra barn. Den allmänna förskolan är frivillig och gratis.

Behöver du barnomsorg utöver de 15 timmar per vecka som ingår i den allmänna förskolan, kan du anmäla barnet till den kommunala barnomsorgskön. Barn som redan går i förskolan alternativt har plats hos dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) får vara kvar och utöver det få allmän förskola. För tiden över de 15 timmarna reduceras kostnaden med 25 procent.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att barnet följs till och från förskolan eller dagbarnvårdaren.