Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Hantera barnschema och anmäl frånvaro

För att förenkla för dig som vårdnadshavare har skolan introducerat appen Tieto Education som hjälper dig när du ska planera schema för förskola och fritids eller hantera ditt barns frånvaro. Appen finns för både Apple- och Androidenheter och finns att ladda ned på Appstore eller Google Play. Du loggar in med Bank-ID.

Hantera barnschema

Du som har barn på förskola eller fritids behöver lämna in ett schema över vilka tider ditt barn ska vara på plats i verksamheten. Personalen på avdelningen behöver schemat för att kunna planera hur mycket personal som behövs varje dag men också för att kunna beräkna rätt mängd mat i skolbespisningen. 

Två sätt att planera

När du ska planera och skicka in ett schema finns det idag två olika sätt du kan göra det på, dels genom vår e-tjänst Förskola och fritidshem-barnschema eller genom appen Tieto Education. Använder du en mobiltelefon rekommenderar vi att du använder appen.

Funderar du på något? 

Om du har frågor kring ditt barns schema kontaktar du våra administratörer inom barnomsorgen. Du når dem genom att ringa kommunens växel på telefon 0550-880 00.

Anmäla frånvaro

Du kan anmäla frånvaro på två olika sätt, i appen Tieto Education eller i vår e-tjänst Frånvaro - anmäl och ta del av frånvaro

Du använder funktionen frånvaroanmälan för att meddela när:

  • ditt barn är frånvarande på grund av exempelvis ett tandläkarbesök, senare ankomst eller tidigare hemgång
  • barnet är sjukt

Det är viktigt att du är noga med att frånvaroanmäla ditt barn så snart du vet om barnet ska vara hemma och att du anmäler varje ny dag. Om ditt barn inte är anmält frånvarande planerar vi för att barnet kommer enligt det registrerade schemat.

Din frånvaroanmälan är en upplysning till skolans personal om att ditt barn är frånvarande. Den anmälda frånvaron måste alltid godkännas av skolan för att den ska räknas som giltig.

Frågor och svar - barnschema

För att vi ska ges möjlighet att hinna planera en bra verksamhet har vi en s.k. “spärrtid” på 7 dagar framåt i tiden. Dessa dagar är låsta för ändringar i barnets schema.

Har barnet tillfälligtvis ett mindre behov av omsorg än du har angett i det aktuella schemat (t. ex. tandläkarbesök, senare ankomst eller tidigare hemgång), anmäler du frånvaro.

Vill du utöka ditt barnschema med kort varsel kontaktar du personalen på avdelningen för att se om det är möjligt.

Problemet kan bl.a. uppstå om du försöker logga in i tjänsten via kristinehamn.se med en mobiltelefon. Om du använder en mobiltelefon (Apple eller Android) rekommenderar vi att du laddar ner och använder appen Tieto Edu istället. 

Just nu är det bara möjligt att logga in med BankID. Stöd för andra typer av e-legitimation kan komma att läggas till i framtiden. Om du inte har möjlighet att skaffa ett BankID behöver du just nu lämna in ditt barns schema på en utskriven blankett som du får av våra administratörer för barnomsorgen. Du når dem via kommunens växel på 0550-880 00.

I övergången mellan det gamla och det nya systemet för barnschema kan detta  inträffa för enstaka vårdnadshavare. Det gäller de som lämnat in schema i det gamla systemet för en framtida placering. Detta följer tyvärr inte med i det nya systemet och du blir därför uppmanad att lämna in ett schema på nytt. Vi ber om ursäkt för detta.

 

Det maximala antalet veckor som kan registreras är 13. Därefter behöver ett nytt schema registreras. I god tid innan schemat löper ut blir du påmind om att det är dags att lämna in ett nytt schema.

För vår planering av verksamheten är det viktigt att vi får så korrekta uppgifter som möjligt om tider för ankomst och hemgång. Det är därför inte möjligt att endast ange en snittid för veckan. Har du svårt att ange bestämda tider förväg ber vi dig lämna så korrekta uppgifter som möjligt och samtidigt ha en löpande dialog med personalen om vad som gäller.

Det är möjligt att lämna in schema trots att det redan finns registrerade tider från den andra vårdnadshavaren. Det skapas då en tidskonflikt som ni i första hand försöker lösa tillsammans. Går inte det vänder du dig till våra administratörer för barnomsorgen som kan hjälpa er. Du når dem via kommunens växel på 0550-880 00.

Ja, det är möjligt att göra ändringar som ligger mer än 7 dagar framåt i tiden. Kom ihåg att spara dina ändringar genom att trycka på den blå knappen “Bekräfta ändrade schemaveckor” längst ner på sidan. Om allt ser korrekt ut väljer du “Skicka in”.

Ja det kan du. Börja med att registrera ett schema för något av dina barn. Sen klickar du på "Bekräfta ändrade schemaveckor" och ser då en sammanfattning av de tider du planerat. Under den kan du sen välja om du vill att tiderna ska gälla för ett eller flera barn.

Om ditt barn är på fritids både före och efter skolan är det viktigt att du anger dessa tider i två olika tidsspann. Ett tidsspann för morgonen och ett annat för eftermiddagen. Tryck på knappen + som finns bredvid schemat för varje dag. Då får du möjlighet att registrera ytterligare ett tidsspann denna dag.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".