Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Föräldraledig, sjuk, arbetslös eller studerande

Föräldraledig

Om du blir föräldraledig för ett annat barn får syskon behålla sin plats inom barnomsorgen 15 timmar per vecka. Timmarna fördelas under veckan utifrån förskolans eller dagbarnvårdarens möjligheter. För skolbarnsomsorg gäller max 15 timmar per vecka utifrån verksamhetens förutsättningar.

Om du är föräldraledig kan du ansöka om plats i barnomsorg 15 timmar per vecka. Det går däremot inte att ansöka om plats i skolbarnomsorgen (fritidshem eller dagbarnvårdare för skolbarn) under den tid som du är föräldraledig.

Sjuk

Är du sjuk eller sjukskriven finns det ingen generell regel som styr vad som gäller utan det görs en bedömning från fall till fall mellan förskolechef eller rektor och dig som vårdnadshavare.

Arbetssökande

Är du arbetssökande kan du ansöka om plats i barnomsorg 15 timmar per vecka för ditt eller dina barn. Det går däremot inte att ansöka om plats i skolbarnomsorgen (fritidshem eller dagbarnvårdare för skolbarn) när du är arbetssökande.

Om du blir arbetssökande får ditt barn behålla sin plats på förskola alternativt pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Har du barn på fritidshem eller hos dagbarnvårdare efter skolan så får du behålla platsen upp till 15 timmar i veckan i samråd med verksamheten.

Studerande

Om du som vårdnadshavare studerar så gäller samma regler som för arbete, det vill säga att ditt barn har rätt till barnomsorg och skolbarnsomsorg under den tid du studerar och under restiden till och från skolan.

Kontaktuppgifter

Rose-Marie Jern - barnomsorgsadministratör
rose-marie.jarn@kristinehamn.se

0550-883 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".