Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Information kring om/utbyggnad av förskola och skola i Ölme

Under 2020 kommer en om- och utbyggnad av Ölme förskola och skola att påbörjas. Detta kommer att ske i flera etapper och medföra att lokalytor förändras då anpassningar genomförs i de olika verksamheterna.

De platser som blir lediga under året då förskolebarn lämnar Ölme förskola kommer inte att erbjudas till andra barn eftersom verksamheten anpassas inför ombyggnationen.

Senare i vår kommer skolförvaltningen att bjuda in till ett informationsmöte om byggprocessen.

Du som idag har barn som är placerat på annan enhet än Ölme och väntar på överflytt blir kvar på den enheten om du inte önskar annan förskola. Du som väntar på en plats till Ölme förskola med start 3 augusti 2020 behöver komplettera din ansökan med fler alternativ. Ansökningar till Ölme förskola kommer inte att behandlas.

Ansökan

Du ansöker om en plats i vår e-tjänst ”Förskoleplats/familjedaghem - ansökan,
uppsägning och överflyttning”.  Vi önskar att du gör tre val av placeringar.

Senast den 22 mars vill vi ha din ansökan och ansökningarna kommer att behandlas skyndsamt.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".