Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Industritekniska programmet

På det Industritekniska programmet kommer du att utbildas inom produktionsframställning, driftsäkerhet,
underhåll och svetsning. Dina dagar kommer att vara varierande och i verkstadsmiljön arbetar du både med den modernaste tekniken och mer traditionella hantverksmetoder. Det blir en skön blandning av teori och praktik. 


Gymnasieskolan i Kristinehamn är med i Teknikcollege, som är ett samarbete med teknik- och industriföretag. Meningen med det samarbetet är att du och dina kamrater ska studera och jobba nära företagen, för att få en utbildning som motsvarar dagens och framtiden krav.

Efter tre år hos oss kan du gå direkt ut i arbetslivet, men du har även möjlighet att söka vidare till yrkeshögskola. Om du har läst Engelska 6, Svenska 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 2 och 3, som tillval är du även behörig för universitet och högskola. Beroende på vilken inriktning du väljer så kan din utbildning leda till att du kan jobba som CNC-operatör, verktygsmakare, svetsare, maskinoperatör, tekniker eller något annat inom industri- och tekniksektorn. Vissa yrken kräver dock specialkompetenser efter gymnasiet.

Syntolkning:
Läraren Joel och eleverna Hilda och Daniel står i programmets verkstadslokal när de pratar om programmet. I klippet visas även ett praktiska moment där en elev hanterar en automatisk fräs.

I filmen förekommer musik som vi hämtat från webbplatsen FreeMusicArchive.org. Musikspåret är skapat av Scott Holmes

Produkt och maskinteknik

Ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Svetsteknik

Ska ge kunskaper om och handlag med olika svetstekniker, plåtbearbetning och tillhörande arbetsmoment samt avläggande av svetsprov för licenser i två metoder. Inriktningen kan leda till arbete som svetsare i många olika branscher där svetsning är efterfrågad. Det kan även leda till arbete som godkänd, internationell svetsare.

Kontaktuppgifter

Expedition Presterudsgymnasiet

0550-883 78

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".