Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskola/universitet.

Vi erbjuder inriktningarna Beteendevetenskap, Medier, information och kommunikation samt Samhällsvetenskap.

Du kommer att studera människan som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare, både i nutid och i ett historiskt perspektiv. Vi diskuterar demokrati och jämställdhet, miljö och svåra etiska problem. Du kommer att lära dig att ha ett kritiskt förhållningssätt och lära dig att skilja fakta och vetenskap från åsikter och trender.

Programmet är ett studieförberedande program och ger en bra grund för att söka utbildningar inom  samhällsvetenskap och humaniora på universitet och högskolor. Då kan du t ex bli socionom, kurator, psykolog, lärare, polis, präst och mycket annat.

Syntolkning:
Läraren Christine och eleverna Tindra och Thea sitter vid ett bord i skolans bibliotek när de berättar om programmet.

I filmen förekommer musik som vi hämtat från webbplatsen FreeMusicArchive.org. Musikspåret är skapat av Scott Holmes

Beteendevetenskap

Ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Medier, information och kommunikation

Ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Samhällsvetenskap

Ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Kontaktuppgifter

Expedition Brogårdsgymnasiet

0550-874 16

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".