Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

När kan jag börja på musikskolan?

Musikskolan undervisar barn och ungdomar mellan 5 och 19 år. Du kan välja bland många olika kurser beroende på hur gammal du är.

5-6 år

Är du 5 eller 6 år kan du tillsammans med en vårdnadshavare (eller annan vuxen) lära dig att spela piano enligt Suzukimetoden. I den här åldern kan du även välja att vara med på danslek eller musiklek.

Valbara ämnen för årskurs 1

Från årskurs 1 kan du vara med i gruppundervisning i musiklek med stråk. Du kan även börja i dansmix och cirkusskola.

Valbara ämnen för årskurs 2 

Från årskurs 2 kan du lära dig stråkinstrument, som till exempel fiol eller cello. Du kan även vara med i dansmix och cirkusskola.

Valbara ämnen för årskurs 3

Från årskurs 3 kan du vara med i blåsorkesterskola. Där börjar vi med att prova olika blåsinstrumenten (tvärflöjt, klarinett, trumpet och baryton) under några veckor innan vi tillsammans med dig väljer det instrument som passar dig bäst. Du kan även välja fiol, altfiol, cello, kontrabas, dansmix och cirkusskola. 

Valbara ämnen för årskurs 4

Från årskurs 4 kan du välja blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, baryton, bastuba, piano, gitarr/elgitarr, elbas, slagverk (trummor), fiol, altfiol, cello, kontrabas, solosång, ungdomskör, dansmix, cirkusskola eller film och media. 

Valbara ämnen för årskurs 5

Från årskurs 5 kan du välja musikal. Du kan också välja dansmix, film och media, blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, baryton, bastuba, piano, gitarr/elgitarr, elbas, slagverk (trummor), fiol, altfiol, cello, kontrabas, solosång, ungdomskör och cirkusskola. 

Valbara ämnen för årskurs 6 

Från åk 6 kan du välja musikal, dansmix, film och media, blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, baryton, bastuba, piano, gitarr/elgitarr, elbas, slagverk (trummor), fiol, altfiol, cello, kontrabas, solosång, ungdomskör och cirkusskola.

Valbara ämnen för årskurs 7-9

Från årskurs 7 kan du välja musikteori. Du kan också välja musikal, dansmix, film och media, blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, baryton, bastuba, piano, gitarr/elgitarr, elbas, slagverk (trummor), fiol, altfiol, cello, kontrabas, solosång och ungdomskör.

Valbara ämnen för gymnasiet 

I gymnasiet kan du välja musikteori, dansmix, blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, baryton, bastuba, piano, gitarr/elgitarr, elbas, slagverk (trummor), fiol, altfiol, cello, kontrabas, solosång och ungdomskör.

Skollovsverksamhet

Går du på låg- eller mellanstadiet kan du välja att delta i Musikskolans skollovsverksamhet. 

På höstlovet 2020 kan du testa på Romans cirkusskola hos oss. Den 29/10 kl. 12.30-14.00 är du välkommen till orkestersalen på musikskolan. Ansök om plats här:

Ansök till musikskolans kurser

Avgifter

Terminsavgiften är 350 kronor per ämne. Då ingår orkester, kör och ensemble i terminsavgiften.
Du kan hyra instrument från musikskolan för 350 kronor per termin.

Syskonrabatt: om två syskon betalat full terminsavgift så deltar resterande syskon i ett ämne gratis per barn (betalar endast instrumenthyra).

Skollovsverksamheter är avgiftsfria om inget annat anges. 

Musikskolans intresseförening startade 1993 och vi finns till för att stödja Musikskolans verksamhet. Alla som vill värna om vår fina musikskola här i Kristinehamn är välkomna som medlemmar. Du blir stödjande medlem genom att betala in 50 kronor per familj och år till bankgiro 5767-2214.

Vad gör Musikskolans intresseförening?

  • Vi är en intresseförening som värnar om Musikskolan och vid behov bedriver opinion genom kontakter med media, kommunens politiker och tjänstemän.
  • Vi delar årligen ut stipendier till elever.
  • Vi har hand om ekonomin för alla orkestrar och ensembler.
  • Vi deltar som ”vuxenstöd” i verksamheten.

Kontaktuppgifter

Louise Östman - verksamhetschef
louise.ostman@kristinehamn.se

0550-874 05

David Käll - administratör
david.kall@kristinehamn.se

0550-874 04

Kristin Sörensen - kultursamordnare
kristin.sorensen@kristinehamn.se

0550-87417

Besöksadress musikskolan

Spelmansgatan 44