Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

När kan jag börja på musikskolan?

Musikskolan undervisar barn och ungdomar mellan 5 och 19 år. Du kan välja bland många olika kurser beroende på hur gammal du är.

5-6 år

Från 5 år kan du tillsammans med en vårdnadshavare (eller annan vuxen) lära dig att spela piano enligt Suzukimetoden. I den här åldern kan du även välja att vara med på danslek eller musiklek.

Årskurs 1

Från årskurs 1 kan du vara med i gruppundervisning i musiklek med stråk. Du kan även vara med i dansmix.

Årskurs 2 och äldre

Från årskurs 2 kan du lära dig stråkinstrument, som till exempel fiol eller cello. Du kan även vara med i dansmix.

Årskurs 3 och äldre

Från årskurs 3 kan du vara med i blåsorkesterskola. Du kan även vara med i dansmix. Om du väljer blåsorkesterskola börjar vi med att prova olika blåsinstrumenten (tvärflöjt, klarinett, trumpet, valthorn, trombon) under några veckor innan vi tillsammans med dig väljer det instrument som passar dig bäst.

Årskurs 4 och äldre

Från årskurs 4 kan du anmäla dig till blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, baryton, bastuba, piano, gitarr/elgitarr, elbas, slagverk (trummor), fiol, altfiol, cello, kontrabas, solosång, ungdomskör eller film och media. Går du i årskurs 4 eller 5 kan du även vara med i dansmix.

Årskurs 5 och äldre

Mellan årskurs 5 och 7 kan du välja musikal, dansmix, eller film och media. Du kan även välja bland följande instrument: blockflöjt, tvärflöjt, klarinett, saxofon, trumpet, valthorn, trombon, baryton, bastuba, piano, gitarr/elgitarr, elbas, slagverk (trummor), fiol, altfiol, cello, kontrabas, solosång, ungdomskör. 

Från årskurs 7 kan du välja alla instrument/kurser som är öppna från årskurs 4 och du kan även välja musikteori.

Skollovsverksamhet

Går du på låg- eller mellanstadiet kan du välja att delta i Musikskolans skollovsverksamhet i film och media eller nycirkus.

Avgifter

Terminsavgiften är 350 kronor per ämne. Då ingår orkester, kör och ensemble i terminsavgiften.
Du kan hyra instrument från musikskolan för 350 kronor per termin.

Syskonrabatt: om två syskon betalat full terminsavgift så deltar resterande syskon i ett ämne gratis per barn (betalar endast instrumenthyra).

Musikskolans intresseförening startade 1993 och vi finns till för att stödja Musikskolans verksamhet. Alla som vill värna om vår fina musikskola här i Kristinehamn är välkomna som medlemmar. Du blir stödjande medlem genom att betala in 50 kronor per familj och år till bankgiro 5767-2214.

Vad gör Musikskolans intresseförening?

  • Vi är en intresseförening som värnar om Musikskolan och vid behov bedriver opinion genom kontakter med media, kommunens politiker och tjänstemän.
  • Vi delar årligen ut stipendier till elever.
  • Vi har hand om ekonomin för alla orkestrar och ensembler.
  • Vi deltar som ”vuxenstöd” i verksamheten.

Kontaktuppgifter

Lis Landeman - verksamhetschef
lis.landeman@kristinehamn.se

0550-874 05

Anders Johansson - bitr. verksamhetschef
anders.johansson@kristinehamn.se

0550-874 04

Kristin Ericsson - Kultursamordnare
kristin.eriksson@kristinehamn.se

0550-874 17

Besöksadress musikskolan

Spelmansgatan 44

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".