Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kulturgaranti i skolan

Barn och elever i Kristinehamns skolor och förskolor ska garanteras kultur. Med det menas både kultur som upplevelse och eget skapande i det vardagliga skolarbetet. Alla barn i kommunal barnomsorg och grundskola garanteras tillgång till kulturupplevelser i drama/teater, dans, film, konst, musik och litteratur. 

Varför en kulturgaranti?

Det bör finnas en kontinuitet och långsiktighet i hur barn och elever kommer i kontakt med och tar del av ett kulturutbud och kultur som språk och verktyg. Hur detta organiseras är i mångt och mycket en rättvisefråga. Därför behövs en uttalad kulturgaranti. Exakt hur arbetet ska se ut måste utvärderas och utvecklas i samarbete med de berörda skolorna, externa producenter och regionala aktörer.

Förskola (främst 4-6 år)

Teater- eller musikteaterföreställning, i första hand på förskolan i andra hand på annan, samordnad lokal.

Förskoleklass

Musikteater på Brandstationen i samarbete mellan Bergslagens Räddningstjänst och Musikskolan samt uppföljning i form av workshop på skolan av professionella kulturutövare.

Årskurs 1

Bild och form med möjlighet till fördjupning av professionell konstnär i samarbete med Konstmuseet, Kristinehamns Historiska och Skolornas bildutställning.

Årskurs 2

Musikteater eller talad teaterföreställning, professionell scenkonst.

Årskurs 3

Professionell dansföreställning samt danspedagogisk verksamhet i skolan i projektform om 8 veckor per elev genom yrkesverksam danspedagog.

Årskurs 4

Professionell konsert eller musikteater samt instrumentspel i skolan i projektform om 8 veckor per elev genom Musikskolans pedagoger.

Årskurs 5

Skolbio, filmsamtal/handledning genom filmkonsulent från Region Värmland samt uppföljning i form av workshop på skolan av professionell kulturutövare.

Årskurs 6

Skrivarverkstäder på skolan med hjälp av professionell författare från Författarcentrum i samarbete med Kulturförvaltningen/Biblioteket.

Åk 7-9

Åk 7: Lokalt kulturutbud
Åk 8: Regionalt kulturutbud
Åk 9: Nationellt kulturutbud

Gymnasiet

Kultur av varierad art, till exempel skolbio, dans- eller teaterföreställning. Programmet beslutas av skolans kulturombud och kultursamordnare.

Varje läsår arbetar alla barn i Kristinehamn från förskola till gymnasiet med ett gemensamt bildtema. Arbetet mynnar ut i en stor bildutställning, som är öppen för allmänheten.

Mönster är temat för 2021 års bildutställning. Stort, smått, vackert, farligt, skojigt eller drömskt. Fantasi eller verklighet. Collage, stämpling, måleri, färgexperiment, akvarell, tusch eller lera. Grupparbete, samarbete eller enskilt arbete. På utställningen ser vi alla möjliga tekniker, utföranden och idéer.

Skolornas bildutställning pågår 4-29 maj och visas på Kristinehamns Historiska.

För att säkerställa kvaliteten på den kultur som beställs till förskolor och skolor finns representanter för varje förskola och skola från kommunens skolförvaltning samlade i en kulturkommitté.

Kommittén träffas två gånger per termin. 

Vid kulturkommitténs träffar deltar även representanter från kulturförvaltningen.

Kontaktuppgifter

Louise Östman - Verksamhetschef
louise.ostman@kristinehamn.se

0550-874 05

Kristin Sörensen - kultursamordnare
kristin.sorensen@kristinehamn.se

0550-87417

Chatrine Svahn - vikarierande kultursamordnare
chatrine.svahn@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".