Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Skapande skola

Statens kulturråd delar årligen ut bidrag till kultur i skolan riktat till elever i förskoleklass till och med årskurs 9. Bidraget kallas Skapande skola och söks av Kristinehamns skolförvaltning. Ansökan ska beskriva hur skolan arbetar med kulturverksamhet och professionella kulturarbetare.

Årskurs F-9 kan söka fördjupningsmedel till egna projekt i skolan/klassen/elevgruppen inom Skapande skola inför varje nytt läsår.

Ansökan ska skickas in till kultursamordnaren, och beslut om hur medel ska fördelas tas vid nästkommande möte med kulturkommittén.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets hemsida

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".