Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) på gymnasial nivå vänder sig till dig som saknar kunskaper från gymnasiet. Du kan läsa upp ämnen eller hela studieår för att få behörighet till att läsa vidare på högskolenivå. Utbildningen finns på Brogårdsgymnasiet. 

Du kan läsa upp kurser på dagtid eller distans. Kurser på dagtid kan ställas in om det är för få sökande. Då kan du istället få erbjudandet att studera på distans. Samma sak gäller för studier på distans: om det är för få sökande för en distanskurs kan sökande erbjudas plats på dagtid.

För att vara behörig att delta på en kurs ska du:

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och

  • saknar tidigare kunskaper som utbildningen du söker syftar till att ge
  • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vid fler sökande än vad det finns platser sker ett urval i enlighet med gällande lagstiftning.

Ansök till Komvux

Ansökan görs senast:

15 maj (till hösttermin). Startdatum: 2020-08-10
20 september (till start i oktober) 
15 november (till vårtermin)

Kurser

Kurser

HT poäng

VT poäng

 
Engelska 5 100* 100*  
Engelska 6 100* 100*  
Historia 1a1/1a2 50+50**  50+50**  
Historia 1b 100 100*** Ej sökbar oktober och april 
Matematik 1b 100* 100*  

Naturkunskap 1a1/1a2

50+50** 50+50**  
Naturkunskap 1b 100 100** Ej sökbar oktober och april 
Religionskunskap 1 50*** 50 Ej sökbar oktober och april 
Samhällskunskap 1a1/1a2 50+50** 50+50**  
Samhällskunskap 1b 100* 100*  
Svenska 1 100* 100*  
Svenska 2 100* 100*  
Svenska 3 100* 100*  
Svenska som andraspråk 1 100* 100*  
Svenska som andraspråk 2 100* 100*  
Svenska som andraspråk 3 100* 100*  

 

* Kursen finns både som distans och dagkurs. 

** Kursen finns bara som distanskurs. För att läsa på distans krävs att du har tillgång till dator.

*** Flexkurs (halvdistans) som innehåller obligatoriska närträffar varje vecka. 

Kurser

HT poäng

VT poäng

 

Engelska 7 100** 100**  
Gymnasiearbete 100** 100**  
Historia 2a
Historia 3
100***
100**
100***
100**
 
Matematik 2b 100* 100*  
Matematik 3b/3c 100*** 100*** Ej sökbar oktober och april 

Matematik 4

100** 100**  
Naturkunskap 2 100** 100 Ej sökbar oktober och april
Psykologi 1 50 50**  
Psykologi 2a 50** 50  
Religionskunskap 2 50** 50**  

Samhällskunskap 2
Samhällskunskap 3

100***
100**
100***
100**
 

 

* Kursen finns både som distans och dagkurs. 

** Kursen finns bara som distanskurs. För att läsa på distans krävs att du har tillgång till dator.

*** Flexkurs (halvdistans) som innehåller obligatoriska närträffar varje vecka. 

För att läsa helt webbaserade kurser krävs att du har tillgång till egen dator med webbkamera och mikrofon. Du kan läsa alla kurser både på höst- och vårterminen. 

Kurser

Gymnasiepoäng

Biologi 1 100
Biologi 2 100
Fysik 1 150
Fysik 2 100
Företagsekonomi 1 100
Företagsekonomi 2 100
Geografi 1 100
Geografi 2 100
Kemi 1 100
Kemi 2 100
   
   
   

Litteratur

Litteraturlista för komvuxkurser

Collegeåret

Collegeåret är en bro mellan gymnasiet och universitetet. Collegeåret vänder sig till dig som behöver komplettera eller uppdatera gymnasiebetyg för att bli behörig att läsa vidare på högskola. Vi vill öppna möjligheterna för flera att våga söka sig till studier på universitetsnivå. Collegeåret avdramatiserar högskolestarten, ger inblick i hur studier bedrivs inom högskolan och ger dig goda förutsättningar för fortsatta framgångsrika studier.

Hur fungerar det? 

Collegeåret omfattar 40 studieveckor (ett läsår) med motsvarande 20 veckor på gymnasienivå på Komvux och resterande 20 veckor vid Karlstads universitet. Studierna bedrivs parallellt på halvfart på vardera stället.

Ett antal utbildningsplatser på program och kurser vid Karlstads universitet reserveras för dem som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat.

På Komvux studerar du enligt en individuell studieplan för att bli behörig eller för att läsa upp betyg. På universitetet läser du fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera, och har undervisning en dag i veckan. 

Kontaktuppgifter

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Göran Andersson - studie- och yrkesvägledare
goran.andersson@kristinehamn.se

0550-874 08

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".