Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) på gymnasial nivå vänder sig till dig som saknar kunskaper från gymnasiet. Du kan läsa upp ämnen eller hela studieår för att få behörighet till att läsa vidare på högskolenivå. Utbildningen finns på Brogårdsgymnasiet. 

Du kan läsa upp kurser på dagtid eller distans. Kurser på dagtid kan ställas in om det är för få sökande. Då kan du istället få erbjudandet att studera på distans. Samma sak gäller för studier på distans: om det är för få sökande för en distanskurs kan sökande erbjudas plats på dagtid.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år du fyller 20 år), är bosatt i Sverige och

  • saknar kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan
  • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vid fler sökande än vad det finns platser sker ett urval i enlighet med gällande lagstiftning.

För att läsa en distanskurs krävs det att du har tillgång till dator med webbkamera och mikrofon samt internetuppkoppling. 

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ett år

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. 

Ansökan

Ansökningsperioder
Period 1: 15 september till 15 november - start i januari
Period 2: 15 januari till 15 februari – start i mars
Period 3: 15 mars till 15 maj – start i augusti
Period 4: 15 augusti till 15 september – start i oktober

Svarsbesked kommer elektroniskt eller via brev.

 

Kurser

Länk till kursutbud på gymnasial nivå

Litteratur

Litteraturlista för komvuxkurser

Collegeåret

Collegeåret är en bro mellan gymnasiet och universitetet. Collegeåret vänder sig till dig som behöver komplettera eller uppdatera gymnasiebetyg för att bli behörig att läsa vidare på högskola. Vi vill öppna möjligheterna för flera att våga söka sig till studier på universitetsnivå. Collegeåret avdramatiserar högskolestarten, ger inblick i hur studier bedrivs inom högskolan och ger dig goda förutsättningar för fortsatta framgångsrika studier.

Hur fungerar det? 

Collegeåret omfattar 40 studieveckor (ett läsår) med motsvarande 20 veckor på gymnasienivå på Komvux och resterande 20 veckor vid Karlstads universitet. Studierna bedrivs parallellt på halvfart på vardera stället.

Ett antal utbildningsplatser på program och kurser vid Karlstads universitet reserveras för dem som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat.

På Komvux studerar du enligt en individuell studieplan för att bli behörig eller för att läsa upp betyg. På universitetet läser du fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng vardera, och har undervisning en dag i veckan. 

Kontaktuppgifter

Carina Lindberg - skoladministratör antagningskansliet
carina.lindberg@kristinehamn.se

0550-874 66

Anna Hollsten - studie- och yrkesvägledare
anna.hollsten@kristinehamn.se

0550-874 08

Robert Rahmn - rektor
robert.rahmn@kristinehamn.se

0550-885 10

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".