Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Projektet Match2job

Match2job har varit ett kompetensförsörjnings- och integrationsprojekt som pågått i Värmland under tre år. Ett samarbetsprojekt mellan åtta av Värmlands kommuner, länets arbetsförmedlingar, Företagarna i Värmland, Handelskammaren i Värmland och LO-distriktet Örebro Värmland. Projektet har finansierats av Europeiska So­cialfonden.

Både i Sverige och i Värmland behöver vi utbilda arbetskraft till nuvarande och kommande bristyrken för att vi alla ska kunna vara med och bidra till vårt lands välfärd. Projektet Match2job har varit en gemensam utmaning för en lyckad framtid i Sverige - både för de nyanlända och för oss alla. Match2job har inte löst alla dessa utmaningar men projektet har visat på en väg framåt.

Projektgruppen bakom Match2job har tagit fram en bok där vi vill presentera de erfarenheter och resultat som vi gjort under projekttiden, samt framtida utmaningar inom kompetensförsörjning och integration i Värmland.

I boken beskriver vi det arbete vi genomfört i projek­tet Match2job, de erfarenheter och resultat som vi uppnått och den metod vi utvecklat i detta kompetensförsörjningsprojekt. 

Boken är en bläddringsbar, digital version av vår inspirationsbok om Match2job. Innehållsförteckningen är klickbar så du snabbt kan navigera mellan olika kapitel och sidor och klickar du på hussymbolen kommer du tillbaka till första sidan. Här finns också en länk till den digitala versionen av boken

Berndt Jendrny
Projektledare Match2job

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".