Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Studieekonomi

Du som studerar på Komvux kan söka statligt studiestöd genom CSN. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.

Studiestödspoäng (SSP) utgör grunden för beräkning av ditt studiestöd. Varje kurs ger ett visst antal SSP. För att räknas som heltidsstuderande hos oss ska du ha 400 studiestödspoäng under höstterminen och 450 under vårterminen. Studiestödspoängen beräknas för varje vecka, 20 poäng per vecka.

Ansökan om studiemedel kan göras när som helst under året via CSN:s hemsida. Studiemedel beviljas retroaktivt högst fyra kalenderveckor före den vecka ansökan kommit till CSN.

Mer information om studiemedel

Studiemedel för 4 veckor heltid 2017:

 • Bidrag: 2848 kronor
 • Lån: 7168 kronor
 • Totalt: 10 016 kronor.

Har du barn kan du få barntillägg.

 • 1 barn: 588 kronor
 • 2 barn: 946 kronor
 • 3 barn: 1160 kronor
 • 4 barn: 1356 kronor
 • 5 barn: 1542 kronor.

Från det år du fyller 25 år och saknar gymnasieutbildning kan du få:

 • Högre bidrag: 6628 kronor
 • Lån: 3338 kronor
 • Totalt: 10016 kronor

Om du tidigare har haft en årsinkomst över 184 675 kronor kan du söka tilläggslån på 3508 kronor.

Studiestartsstödet är ett bidrag på cirka 8 500 kronor för fyra veckor, som studerande kan få under maximalt 50 veckors studier på heltid. Med en studietakt på 50 procent motsvarar det 100 veckor.

För att ha rätt till studiestartsstöd ska du:

 • vara mellan 25 och 56 år
 • ha stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
 • inte ha haft studiestöd från CSN under de senaste 3 åren
 • ha en kort tidigare utbildning
 • varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex sammanhängande månader, och under samma tid varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller ha deltagit i etableringsinsatser och vars etableringsplan har upphört att gälla för att tiden i plan har löpt ut.

Om du är 20-24 år kan du ha rätt till det högre bidraget för studier på grundskole- eller gymnasienivå om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetslös.

För att ha rätt till studiestartsstöd ska du:

 • Inte ha haft studiehjälp eller studiemedel på 6 månader från CSN innan studierna påbörjas
 • Ha varit inskriven på arbetsförmedlingen och delta i jobb- och utvecklingsgarantin eller genom Arbetsförmedlingen ha skrivit ett utbildningskontrakt innan studierna påbörjas.

Länkar

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".