Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Återvinningsstationer

Dina återvinningsbara förpackningar lämnar du till en återvinningsstation. På varje återvinningsstation finns en eller flera behållare för:

  • Glas: en behållare för ofärgat glas och en behållare för färgat glas.
  • Trycksaker: tidningar, journaler, kataloger, reklam och skrivpapper.
  • Pappersförpackningar: förpackningar som innehåller minst 50 procent papper.
  • Plastförpackningar: hårda och mjuka förpackningar av plast.
  • Metallförpackningar: förpackningar av aluminium, stålplåt och aluminiumfolie.
  • Behållaren för småbatterier har kommunen satt upp som en extra service.

Återvinningsstationerna runt om i kommunen drivs och sköts av Förpacknings-och tidningsinsamlingen, som nås på telefonnummer 0200-88 03 10. Hit ringer du om det behöver tömmas eller städas på stationerna.

Var finns närmaste återvinningsstation? 

Hitta din närmaste återvinningsstation i vår karta

Hushållsnära insamling av återvinningsbara förpackningar


Hushåll i flerfamiljsfastigheter kan ha insamlingskärl för återvinningsbara förpackningar bredvid sina vanliga sopkärl om fastigheten är ansluten till insamlingssystemet för fastighetsnära insamling (FNI). 

Hushåll som inte har fastighetsnära insamling kan anlita tjänsten TMR Pick-Up Service kostnadsfritt. Den insamlingstjänsten bekostas av förpackningsproducenterna, samma ansvar som bekostar återvinningsstationerna. Här kan du läsa mer om hur det går till att beställa tjänsten. Det är pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar som ingår i TMR's insamling. Glasförpackningar, tidningar och trycksaker ska fortsatt lämnas på en Återvinningsstation. 

Mer information

Återvinning av förpackningar och tidningar är miljömässigt bra, det sparar både energi och material. Bakgrunden är lagen om producentansvar för både förpackningar och tidningar. Lagen omfattar både privatpersoner och företag. Syftet är att vi alla ska hjälpas åt att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att källsortera förpackningar, tidningar och hushålla med resurserna. 

Frågor och svar om återvinning av tidningar och förpackningar.

Var kan jag lämna farligt avfall?

En hel del av det vi till vardags använder i hemmet räknas som farligt avfall. Det kan till vara till exempel sprayburkar, färg, nagellack eller batterier. Läs mer om vad som är farligt avfall och var du kan lämna det

Kontaktuppgifter

Annette Karlsson - abonnenttekniker, renhållningen
annette.karlsson1@kristinehamn.se

0550-881 36

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".