Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Vad kostar olika åtgärder?

Du som sökande kan i förväg ta reda på vad din planerade byggnation kommer att kosta. Kostnaden bygger på vilken typ av åtgärd och dess genomsnittliga handläggningstid, till exempel nybyggnation av ett enbostadshus, installation av eldstad etc.

Kontakta gärna våra inspektörer om du vill veta vad något kostar redan nu.

 

Attefallsbyggnad utan tekniskt samråd.                                                                                              5 742 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan vara till exempel ett förråd, enklare gäststuga, garage, carport, pool tak, växthus och ett komplement till bostadshuset. Max 25 kvm.

Attefallsbyggnad med tekniskt samråd.                                                                                              12 528 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan till exempel vara ett komplementbostadshus, gäststuga och ett komplement till bostadshuset. Max 25 kvm

Nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel förråd garage, carport, gäststuga, pool tak och växthus, utan tekniskt samråd

Planenligt                                               8 325 kr

Liten avvikelse                                     11 484 kr

Utanför planlagt område                    11 484 kr

 

Nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel garage och gäststuga, med tekniskt samråd.

Planenligt                                              20 880 kr

Liten avvikelse                                      22 968 kr

Utanför planlagt område                     22 962 kr

 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Planenligt                                                 22 968 kr

Liten avvikelse                                        26 100 kr

Utanför planlagt område                       26 100 kr

 

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Planenligt                                                24 012 kr

Liten avvikelse                                        27 144 kr

Utanför planlagt område                        27 144 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel soprum och garage till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                10 440 kr

Liten avvikelse                                        11 484 kr

Utanför planlagt område                         11 484 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel garage till flerbostadshus eller kontor, industri och affär.

Planenligt                                                21 924 kr

Liten avvikelse                                        22 968 kr

Utanför planlagt område                       22 968 kr

 

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel verkstad, affär och flerbostadshus.

Planenligt                                                24 012 kr

Liten avvikelse                                        27 144 kr

Utanför planlagt område                         27 144 kr

 

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel industri och flerbostadshus.

Planenligt                                                 56 376 kr

Liten avvikelse                                        61 596 kr

Utanför planlagt område                         61 596 kr

 

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd.                                                                                        5 742 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm. Enklare tillbyggnader.

 

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd.                                                                                        12 528 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm.

 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Enklare tillbyggnader.

Planenligt                                                  9 396 kr

Liten avvikelse                                        11 484 kr

Utanför planlagt område                    11 484 kr

 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                  20 880 kr

Liten avvikelse                                        22 968 kr

Utanför planlagt område                    22 968 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel carport/förråd till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  10 440 kr

Liten avvikelse                                        11 484 kr

Utanför planlagt område                    11 484 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  21 924 kr

Liten avvikelse                                        22 968 kr

Utanför planlagt område                    22 968 kr

 

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel kontor och affärslokal.

Planenligt                                                  24 012 kr

Liten avvikelse                                        27 144 kr

Utanför planlagt område                    27 144 kr

 

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader.

Planenligt                                                55 376 kr

Liten avvikelse                                       61 596 kr

Utanför planlagt område                        61 596 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd            

3 132 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd             

12 528 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, utan tekniskt samråd                                             

3 132 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, med tekniskt samråd                                             

12 528 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd                                           

4 176 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

12 528 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, utan tekniskt samråd 

3 132 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, med tekniskt samråd

12 528 kr

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs, utan tekniskt samråd    

4 176 kr

 

Om byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

 4 176 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
utan tekniskt samråd                         

4 176 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
med tekniskt samråd         

12 528 kr

Ändrad användning kan till exempel vara från bostad till kontor, garage till verkstad och från restaurang till affär.

 

Ändrad användning, utan tekniskt samråd
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                   11 484 kr

Liten avvikelse                                         12 528 kr

Utanför planlagt område                         12 528 kr

 

Ändrad användning, med tekniskt samråd
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                24 012 kr

Liten avvikelse                                        25 056 kr

Utanför planlagt område                        25 056 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                   10 440 kr

Liten avvikelse                                         11 484 kr

Utanför planlagt område                        11 484 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                   21 924 kr

Liten avvikelse                                         22 968 kr

Utanför planlagt område                          22 968 kr

 

Ändrad användning 101-1000 kvm (BTA+OPA) (tekniskt samråd?)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                   24 012 kr

Liten avvikelse                                         27 144 kr

Utanför planlagt område                          27 144 kr

 

Ändrad användning 1001-5000 kvm (BTA+OPA) (tekniskt samråd?)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                 56 376 kr

Liten avvikelse                                        61 596 kr

Utanför planlagt område                         61 596 kr

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan                                                                                
6 264 kr

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan                                                                                  
9 396 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 044 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 566 kr

Anläggningar kan vara nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor upplag, materialgårdar fasta cisterner, andra fasta anläggningar för kemiska produkter, radio- eller telemaster och torn.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 044 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 044 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 044 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 044 kr.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd

Planenligt                                                   3 132 kr

Liten avvikelse                                         4 176 kr

Utanför planlagt område                         4 176 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd

Planenligt                                                   13 572 kr

Liten avvikelse                                         14 616 kr

Utanför planlagt område                         14 616 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Planenligt                                                   7 308 kr

Liten avvikelse                                         8 352 kr

Utanför planlagt område                        8 352 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Planenligt                                                   13 572 kr

Liten avvikelse                                         14 616 kr

Utanför planlagt område                           14 616 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation

Planenligt                                                   7 308 kr

Liten avvikelse                                         8 352 kr

Utanför planlagt område                         8 352 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov     

7 308 kr

 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär       

6 264 kr

Rivningsanmälan av byggnad eller del av en byggnad,
utan tekniskt samråd                                                                        
3 132 kr

 

Rivningsanmälan av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd                                                                        
14 616 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
utan tekniskt samråd                                                                        
7 308 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd                                                                        
17 748 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd                           7 308 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd                           13 572 kr

Utanför planlagt område,
Bygglovsavgiften blir 50 % av fullpris vid beviljat förhandsbesked.              18 792 kr

Strandskyddsdispens                                            10 440 kr

Avslag, avskrivning, avvisning
Avgift tas ut för nedlagt arbete - handläggningskostnad per timme 1 044 kr.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningen - Servicetelefon 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Besöks- och telefontid, 9-16 mån, ons och tors, 9-12 fre, Kungsgatan 30

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".