Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Vad kostar olika åtgärder?

Du som sökande kan i förväg ta reda på vad din planerade byggnation kommer att kosta. Kostnaden bygger på vilken typ av åtgärd och dess genomsnittliga handläggningstid, till exempel nybyggnation av ett enbostadshus, installation av eldstad etc.

Kontakta gärna våra inspektörer om du vill veta vad något kostar redan nu.

 

Attefallsbyggnad utan tekniskt samråd.                                                                                              6 023 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan vara till exempel ett förråd, enklare gäststuga, garage, carport, pool tak, växthus och ett komplement till bostadshuset. Max 25 kvm.

Attefallsbyggnad med tekniskt samråd.                                                                                              13 140 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus, Attefallsbyggnaden kan till exempel vara ett komplementbostadshus, gäststuga och ett komplement till bostadshuset. Max 25 kvm

Nybyggnad av komplementbyggnad utan tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel förråd garage, carport, gäststuga, pool tak och växthus, utan tekniskt samråd

Planenligt                                               8 760 kr

Liten avvikelse                                     12 045 kr

Utanför planlagt område                    12 045 kr

 

Nybyggnad av komplementbyggnad med tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus till exempel garage och gäststuga, med tekniskt samråd.

Planenligt                                              21 900 kr

Liten avvikelse                                      24 090 kr

Utanför planlagt område                     24 090 kr

 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två bostäder

Planenligt                                                 24 090 kr

Liten avvikelse                                        27 375 kr

Utanför planlagt område                       27 375 kr

 

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus

Planenligt                                                25 184 kr

Liten avvikelse                                        28 470 kr

Utanför planlagt område                        28 470 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel soprum och garage till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                10 950 kr

Liten avvikelse                                        12 045 kr

Utanför planlagt område                         12 045 kr

 

Nybyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
(Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel garage till flerbostadshus eller kontor, industri och affär.

Planenligt                                                22 995 kr

Liten avvikelse                                        24 090 kr

Utanför planlagt område                       24 090 kr

 

Nybyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel verkstad, affär och flerbostadshus.

Planenligt                                                25 185 kr

Liten avvikelse                                        28 470 kr

Utanför planlagt område                         28 470 kr

 

Nybyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel industri och flerbostadshus.

Planenligt                                                 59 130 kr

Liten avvikelse                                        64 605 kr

Utanför planlagt område                         64 605 kr

 

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd.                                                                                        6 023 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm. Enklare tillbyggnader.

 

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd.                                                                                        13 140 kr
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Max 15 kvm.

 

Tillbyggnad, utan tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus. Enklare tillbyggnader.

Planenligt                                                  9 855 kr

Liten avvikelse                                        12 045 kr

Utanför planlagt område                    12 045 kr

 

Tillbyggnad, med tekniskt samråd.
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                  21 900 kr

Liten avvikelse                                        24 090 kr

Utanför planlagt område                    24 090 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel carport/förråd till flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  10 950 kr

Liten avvikelse                                        12 045 kr

Utanför planlagt område                    12 045 kr

 

Tillbyggnad 0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus eller industri.

Planenligt                                                  22 995 kr

Liten avvikelse                                        24 090 kr

Utanför planlagt område                    24 090 kr

 

Tillbyggnad 101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel kontor och affärslokal.

Planenligt                                                  24 185 kr

Liten avvikelse                                        28 470 kr

Utanför planlagt område                    28 470 kr

 

Tillbyggnad 1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader.

Planenligt                                                59 130 kr

Liten avvikelse                                       64 605 kr

Utanför planlagt område                        64 605 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, utan tekniskt samråd            

3 285 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, med tekniskt samråd             

13 140 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, utan tekniskt samråd                                             

3 285 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av VA, med tekniskt samråd                                             

13 140 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, utan tekniskt samråd                                           

4 380 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av hiss, med tekniskt samråd

13 140 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, utan tekniskt samråd 

3 285 kr

 

Installation eller väsentlig ändring av ventilation, med tekniskt samråd

13 140 kr

Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av
byggnadens bärande delar berörs, utan tekniskt samråd    

4 380 kr

 

Om byggnadens planlösning påverkas avsevärt, utan tekniskt samråd 

 4 380 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
utan tekniskt samråd                         

4 380 kr

 

Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden,
med tekniskt samråd         

13 140 kr

Ändrad användning kan till exempel vara från bostad till kontor, garage till verkstad och från restaurang till affär.

 

Ändrad användning, utan tekniskt samråd
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                   12 045 kr

Liten avvikelse                                         13 140 kr

Utanför planlagt område                         13 140 kr

 

Ändrad användning, med tekniskt samråd
Gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Planenligt                                                25 185 kr

Liten avvikelse                                        26 280 kr

Utanför planlagt område                        26 280 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) utan tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                   10 950 kr

Liten avvikelse                                         12 045 kr

Utanför planlagt område                        12 045 kr

 

Ändrad användning, 0 -100 kvm (BTA+OPA) med tekniskt samråd
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

Planenligt                                                   22 995 kr

Liten avvikelse                                         24 090 kr

Utanför planlagt område                          24 090 kr

 

Ändrad användning 101-1000 kvm (BTA+OPA) (tekniskt samråd?)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                   24 185 kr

Liten avvikelse                                         28 480 kr

Utanför planlagt område                          28 480 kr

 

Ändrad användning 1001-5000 kvm (BTA+OPA) (tekniskt samråd?)
Byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus samt deras komplementbyggnader till exempel från flerbostadshus, kontor, affärshus och industribyggnader till annan användning.

Planenligt                                                 59 130 kr

Liten avvikelse                                        64 605 kr

Utanför planlagt område                         64 605 kr

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med liten omgivningspåverkan                                                                                
6 570 kr

Sätta upp, flytta eller ändra en skylt eller ljusanordning
med stor omgivningspåverkan                                                                                  
9 855 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 095 kr

 

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet,
utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar
flera skyltar eller ljusanordningar                                                                            
1 643 kr

Anläggningar kan vara nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor, golfbanor upplag, materialgårdar fasta cisterner, andra fasta anläggningar för kemiska produkter, radio- eller telemaster och torn.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 095 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 095 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 095 kr.

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster eller torn

Timdebitering - handläggningskostnad per timme 1 095 kr.

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, utan tekniskt samråd

Planenligt                                                   3 385 kr

Liten avvikelse                                         4 380 kr

Utanför planlagt område                         4 380 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av mur eller plank, med tekniskt samråd

Planenligt                                                   14 235 kr

Liten avvikelse                                         15 330 kr

Utanför planlagt område                         15 330 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, utan tekniskt samråd

Planenligt                                                   7 665 kr

Liten avvikelse                                         8 760 kr

Utanför planlagt område                        8 760 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus, med tekniskt samråd

Planenligt                                                   14 235 kr

Liten avvikelse                                         15 330 kr

Utanför planlagt område                          15 330 kr

 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av transformatorstation

Planenligt                                                   7 665 kr

Liten avvikelse                                         8 760 kr

Utanför planlagt område                         8 760 kr

Förlängning av tidsbegränsat bygglov     

7 665 kr

 

Förlängning av tidsbegränsat bygglov för ändamål av säsongskaraktär       

6 570 kr

Rivningsanmälan av byggnad eller del av en byggnad,
utan tekniskt samråd                                                                        
3 285 kr

 

Rivningsanmälan av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd                                                                        
15 330 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
utan tekniskt samråd                                                                        
7 665 kr

 

Rivningslov av byggnad eller en del av byggnad,
med tekniskt samråd                                                                        
18 615 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, utan tekniskt samråd                           7 665 kr

 

Marklovpliktig åtgärd, med tekniskt samråd                           14 235 kr

Utanför planlagt område,
Bygglovsavgiften blir 50 % av fullpris vid beviljat förhandsbesked.              19 710 kr

Strandskyddsdispens                                            10 950 kr

Avslag, avskrivning, avvisning
Avgift tas ut för nedlagt arbete - handläggningskostnad per timme 1 095 kr.

Kontaktuppgifter

Byggavdelningen - Servicetelefon 0550-880 60
stadsbyggnad@kristinehamn.se

Telefontid, 9-16 mån, ons och tors, 9-12 fre. Boka tid för rådgivning via vår e-tjänst, du väljer om vi ses via länk eller hörs via telefon. Varmt välkommen!

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".