Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Adresser och lägenhetsnummer

Adresser

Varje byggnad ska ha en adress som kommunen fastställer - en så kallad belägenhetsadress. Den består i regel av gatunamn och adressnummer inom tätorterna. På landsbygden består den för det mesta av bynamn och adressnummer eller gårdsnamn. Posten beslutar sedan om postnummer och postort.

Har du flyttat och är i behov av en ny adress, eller vill veta mer? Kontakta oss via kontaktuppgifterna här nedanför.

Lägenhetsnummer

Du som äger flerbostadshus eller småhus med fler än en lägenhet ska rapportera till kommunen om det blir någon förändring i lägenhetsbeståndet, som till exempel nybyggnad, ändrad användning eller ombyggnad, sammanslagning och rivning.

Alla uppgifter om Sveriges bostäder ska föras in Lantmäteriets lägenhetsregister. Det är lagstadgat i lagen om lägenhetsregister.

Idag när alla som bor i ett flerbostadshus är folkbokförda på sin respektive lägenhet blir det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik. Statistiken används som underlag för samhällsplanering och forskning.

Lantmäteriet ansvar för både adress- och lägenhetsregistret, men det är kommunen som uppdaterar registret.

Kontaktuppgifter

Madelene Olsson - teknisk lantmätare
madelene.olsson@kristinehamn.se

0550-885 66

Marie Sandgren - mätningsingenjör
marie.sandgren@kristinehamn.se

0550-885 63

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".