Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag för den situationsplan som du ska skicka med din ansökan om bygglov. Byggnadsinspektören kan svara på om en nybyggnadskarta behöver tas fram till just din bygglovsansökan. 

Nybyggnadskartan innehåller fastighets- och rättighetsgränser och andra uppgifter, som till exempel befintliga byggnader, byggrätter, höjder och vatten- och avloppsledningar.

Om fastigheten ska förändras måste fastighetsombildningen vara klar innan nybyggnadskartan kan göras.

Beställ en nybyggnadskarta

Hur mycket en nybyggnadskarta kostar att ta fram beror bland annat på storlek och innehåll i kartan. Taxan är fastställd av Kommunfullmäktige i Kristinehamn.

Kontaktuppgifter

Madelene Olsson - teknisk lantmätare
madelene.olsson@kristinehamn.se

0550-885 66

Marie Sandgren - mätningsingenjör
marie.sandgren@kristinehamn.se

0550-885 63

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".