Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Friköp av tomträtt

Här kan du läsa om hur friköp av tomträtter för småhus går till och vad du behöver göra.

Lämna in begäran

Du lämnar in en begäran via e-tjänsten till planeringsavdelningen. Här ska du ha med fastighetens beteckning och vilken av tillträdesdagarna (1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober) du vill ha. 

Köpekontrakt

När vi fått din intresseanmälan kommer vi att skicka ett köpekontrakt i två exemplar till dig. Du/ni ska skriva under båda exemplaren av köpekontraktet och skicka tillbaka dessa till planeringsavdelningen i bifogat kuvert.

Kontaktuppgifter

Catarina Berglund - mark- och exploateringshandläggare
catarina.berglund@kristinehamn.se

0550-881 82

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".