Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Markanvisning - bostadsmark

Den här sidan är till för dig som vill vara med och utveckla Kristinehamn som boendeort. Här kan du ta del av aktuella och kommande markanvisningar i kommunen. Du kan också se alla markanvisningar i vår digitala karta.

Nya attraktiva bostadsområden växer fram i Kristinehamn och det finns möjligheter för dig som byggherre och exploatör att vara med på resan. På den här sidan hittar du aktuella och kommande markanvisningar på olika platser i Kristinehamn. 

Aktuella markanvisningar

Här finns ledig mark för försäljning där du som byggherre kan lämna in intresseanmälan, anbud eller ansöka om direktanvisning.

Tellus

Vi ser ett behov av nybyggnation av bostäder i kommunen, och som ett led i detta arbete erbjuder vi nu marknaden en centralt belägen och detaljplanelagd mark. Här kan du lämna intresseanmälan fram till 31 mars 2021.  

Här har kommunen skrivit avtal med en exploatör som under en viss tid har rätt att ensam förhandla om förutsättningarna för exploatering på ett av kommunens markområden. Du kan se alla markanvisningar i vår digitala karta

Del av Sannakajen

På Båtsmansgatan planeras just nu byggnation av nya flerbostadshus, och försäljning av bostadsrätterna pågår just nu. På Matrosgatan/Nyhamnsvägen byggs även hyresrätter av Kristinehamns bostäder. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplan för Sannakajen.

Del av Sunneberg

På Stampbrogatan/Ugglevägen finns ett markanvisningsavtal som omfattar nya friliggande villatomter. Läs mer på sidan Del av Sunneberg/Stampbrogatan

Sirius

I centrumkärnan, korsningen Västerlånggatan/Tegelslagaregatan, planeras byggnation av ett nytt flerbostadshus. Tillsammans med planavdelningen pågår just nu ett arbete för att ta fram en detaljplan för platsen. Läs mer på sidan Del av kvarteret Sirius.

Djurgårdsplatån

På Djurgårdsvägen finns ett markanvisningsavtal för återbyggnad av bostäder i området. Här finns möjlighet att bygga upp till tre flerbostadshus. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplan för Djurgårdsplatån.

Norra Sörkastet

I skärgårdens början, på den nya vägen Måsgatan, byggs det både flerbostadshus och villor på frilliggande tomter. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplan för Vålösundet del 1 – Del av Norra sörkastet.

 

Här planlägger vi för ny bostadsmark som ännu inte ligger ute på marknaden för försäljning. Läs mer på sidan Pågående detaljplanering

Tvillingarna

I korsningen Spelmansgatan/Västerlånggatan finns planer på att utöka möjligheterna för centrumnära boenden. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplanen Tvillingarna.

Tomten (Djurgården)

Mellan Vättesmygen och Tomtegatan planeras just nu tre nya villatomter. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplanen Tomten.

Del av Sannakajen

På Nyhamnsvägen finns mark för byggande av flerbostadshus. Området har under en tid utvecklats till ett helt nytt bostadsområde. Nynäshamnsvägen är den sista tillgängliga delen för markanvisning på platsen. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplanen Sannakajen.

Marieberg 1:2

Här planlägger kommunen för byggande av radhus. Området ligger på Pilgrimsvägen. I vårt planregister hittar du mer information om detaljplanen Marieberg 1:2.


Är du intresserad?

Du som anmäler intresse för markanvisning noteras i en intresselista hos planeringsavdelningen. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sina kontaktuppgifter. När nya markanvisningar blir aktuella blir du som anmält intresse kontaktad och får mer information. 

Markanvisning - så går det till

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre. Kommunen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under vissa villkor förhandla om överlåtelse av ett kommunalägt markområde för byggnation.

Byggherren kan lämna in intresseanmälan inför kommande markanvisningar. Intresseanmälan ska innehålla uppgifter om byggherrens/bolagets namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter samt gärna en beskrivning av tänkt byggnation och ändamål.

Är du intresserad?

Du som anmäler intresse för markanvisning noteras i en intresselista hos planeringsavdelningen. Byggherren ansvarar själv för att uppdatera sina kontaktuppgifter. När nya markanvisningar blir aktuella blir du som anmält intresse kontaktad och får mer information. 

Dokument

Kontaktuppgifter

Lars-Eric Engström - mark- och exploateringshandläggare
larseric.engstrom@kristinehamn.se

0550-881 74

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".