Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Starta hygienisk verksamhet

Till hygieniska verksamheter hör verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta, t ex tatuerare, fotvårdare, akupunktörer. Vill du starta en sådan verksamhet behöver du anmäla detta till miljö och hälsa i god tid (sex veckor) innan du börjar.

Vad kostar det?

För handläggning av anmälan tas det ut en avgift enligt kommunens taxa, denna avgift beror på vad det är för risker med verksamheten och motsvarar tre till fyra timmars handläggning. Timavgiften är för närvarande 1 121 kr.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är sex veckor.

Övriga tillstånd som kan krävas

Det kan krävas en anmälan eller ett bygglov hos stadsbyggnadsavdelningen om du till exempel ändrar befintlig användning av lokalen/byggnaden.