Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Köldmedier

Du behöver lämna information till miljökontoret om du ska installera en utrustning som innehåller köldmedier motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Det kan vara en större kylanläggning, klimatanläggning eller en värmepump för flerbostadshus.

Vad kostar det?

Handläggning av anmälan kostar  2 242 kronor och motsvarar två timmars handläggningstid (taxa 2021).

Övriga tillstånd som kan krävas

Vid installation av utrustning med köldmedier kan det krävas bygglov eller en anmälan till stadsbyggnadsavdelningen beroende på vad det är för utrustning det rör sig om.