Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Bygglov för värmepump

Du behöver inte ha ett bygglov om du vill sätta upp en luftvärmepump på väggen. En luftvärmepump kräver ingen anmälan till miljö och hälsa, men du måste däremot lämna in en anmälan till miljökontoret om du ska installera en bergvärmepump eller ytjordvärmepump, oavsett om det kräver bygglov eller inte. 

Du behöver ha ett bygglov eller ett startbesked för Attefallstillbyggnad om du vill bygga in din värmepump i anslutning till fasaden. Du kan också behöva bygglov eller startbesked för Attefallsbyggnad om du vill ha din värmepump i en fristående byggnad på tomten.

Om du vill använda en friggebod som skydd för din värmepump behöver du inget bygglov. Tänk dock på att du max får ha totalt 15 kvadratmeter bygglovsbefriade friggebodar på din tomt.

Vad kostar det?

Attefallstillbyggnad, eller nybyggnad utan tekniskt samråd kostar 5 863 kronor. Priset gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Enkel tillbyggnad som inte kräver tekniskt samråd kostar 9 594 kronor om det är planenligt. Om det finns en liten avvikelse, alltså om det inte är planenligt, så kostar bygglovet 11 726 kronor. Ligger det utanför planlagt område så kostar det också 11 726 kronor. Priserna gäller endast för en- och tvåbostadshus.

Om du vill bygga en ny komplementbyggnad som inte kräver tekniskt samråd så kostar det inom planlagt område 8 528 kronor. Om det finns en liten avvikelse, alltså om det inte är planenligt, så kostar det 11 726 kronor. Ligger det utanför planlagt område så kostar det också 11 726 kronor.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden, timtaxan för 2020 ligger på 1 066 kronor i timmen.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt tio veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.

Om du behöver startbesked för Attefall så kan det ta upp till 4 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.