Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Attefall

Om du vill bygga till på ditt bostads- eller fritidshus så kan du anmäla om att göra en attefallstillbyggnad. Det kan handla om att du vill bygga till för att skapa fler rum i ditt hus, eller om att bygga ett inglasat uterum.

Om du vill bygga en fristående byggnad, som till exempel ett garage, carport, växthus eller gäststuga, så kan du anmäla om att bygga en fristående attefallsbyggnad.

Du får bara bygga en attefallstillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus.

  • Du får bara göra en attefallstillbyggnad en gång per hus.
  • Attefallstillbyggnaden får max vara 15 kvm bruttoarea (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i bruttoarean).
  • Attefallstillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga huset.
  • Attefallsbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan dina närmsta grannars medgivande.
  • Du får inte bygga en attefallstillbyggnad om den hamnar närmare än 4,5 meter till gata, väg eller park. Då kräver tillbyggnaden istället ett bygglov.

 

Du kan inte göra en attefallstillbyggnad om ditt hus är q-märkt eller ligger inom värdefull kulturmiljö.

 

Du får bara bygga fristående attefallsbyggnader på tomten till ett en- eller tvåbostadshus.

  • Du får sätta upp en eller flera fristående attefallsbyggnader i direkt anslutning till ditt bostadshus.  
  • Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallsbyggnader på tomten får inte vara större än 25 kvm (om takfoten överskrider 0,5 meter räknas takfoten in i arean).
  • Attefallsbyggnaden får inte vara högre än fyra meter från taknock till mark.
  • Attefallsbyggnaden får inte placeras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter utan dina närmsta grannars medgivande.
  • Du får inte bygga en attefallsbyggnad om den hamnar närmare än 4,5 meter till gata, väg eller park. Då krävs istället ett bygglov.

 

Du kan inte göra en attefallsbyggnad om ditt hus är q-märkt eller ligger inom värdefull kulturmiljö.

Attefall 30 m2 - från och med 1 augusti 2020

Riksdagen har beslutat om ändring i plan- och bygglagen (PBL) som innebär att alla anmälningspliktiga komplementbyggnader till ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallsbyggnader, får ha en byggnadsarea om högst 30,0 m(kvadratmeter). Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 augusti 2020 (anmälan kan skickas in till byggavdelningen tidigast den 1 augusti 2020).

Vad kostar det?

Det kostar 5 863 kronor (2020) att anmäla om att göra en fristående attefallsbyggnad eller en attefallstillbyggnad, utan tekniskt samråd.

Om ditt ärende kräver tekniskt samråd så kostar det 12 792 kronor (2020). Om du kommer behöva tekniskt samråd får du reda på när du skickat in din anmälan. Oftast krävs det inte.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden, som för närvarande ligger på 1 066 kronor i timmen.

Hur lång tid tar det?

Efter att du har gjort en anmälan och skickat in kompletta handlingar, så ska vi meddela beslut om startbesked inom fyra veckor.