Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Bygglov, verksamhet

Innan du påbörjar din ansökan om bygglov, gå in på sidan Då krävs ansökan om bygglov eller anmälan. Där kan du läsa om vad som krävs för olika typer av bygglov. Har du till exempel kontrollerat att din tänkta byggnadsåtgärd följer detaljplan eller områdesbestämmelser? Eller vet du att din byggnadsåtgärd kommer att följa plan- och bygglagens generella regler som gäller i och utanför sammanhållen bebyggelse? Kontakta byggavdelningen så hjälper vi dig med dina frågor.

Vad kostar det?

För nybyggnad, tillbyggnad eller ändrad användning gäller följande priser:

0-100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt samråd

Planenligt                                                10 660 kr

Liten avvikelse                                        11 726 kr

Utanför planlagt område                       11 726 kr

0-100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt                                                22 386 kr

Liten avvikelse                                        23 452 kr

Utanför planlagt område                       23 452 kr

 

101-1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt                                                24 518 kr

Liten avvikelse                                        27 716 kr

Utanför planlagt område                       27 716 kr

 

1001-5000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd

Planenligt                                                 57 564 kr

Liten avvikelse                                        62 894 kr

Utanför planlagt område                       62 894 kr

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden, som för närvarande ligger på 1 066 kronor i timmen (taxa 2020).

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för bygglov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt tio veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.

Byggavdelningen hanterar alltid inkomna bygglov så snabbt vi kan. När du skickat in din ansökan till byggavdelningen så startar ett ärende. Under handläggningstiden kan vi behöva begära in mer uppgifter till din ansökan. Det här kan påverka tiden det tar innan du får ett beslut, eftersom din ansökan först anses vara komplett när byggavdelningen fått all nödvändig information. Byggavdelningen får fatta ett förlängningsbeslut och förlänga handläggningen med tio veckor, totalt 20 veckor om vi anser att det till exempel krävs större utredningar eller remissvar från andra myndigheter.

Handläggningstiden för bygglov kan variera mycket eftersom förutsättningarna där byggnaden ska placeras kan vara mycket olika. Om byggnaden placeras nära tomtgräns kan det krävas att grannar tillfrågas (om det krävs att grannar hörs får du räkna med att handläggningstiden ökar med minst fyra veckor).