Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ändra planlösning, bärande konstruktion, verksamhet

Om du ska göra en ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt, så behöver du göra en anmälan till byggavdelningen. 

Vad kostar det?

Det kostar 4 264 kronor att handlägga ditt ärende om det gäller enklare ändringar i konstruktionen, eller om det påverkar planlösningen avsevärt. Det skiljer alltså inte i pris.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden,
som för närvarande ligger på 1 066 kronor i timmen (taxa 2020).

Hur lång tid tar det?

Efter att du har gjort en anmälan och skickat in kompletta handlingar, så ska vi meddela beslut om startbesked inom fyra veckor.