Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Enskilt avlopp

Om du vill installera eller ändra en enskild avloppsanläggning så behöver du anmäla det till både byggavdelningen och miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

En enskild avloppsanläggning räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Därför måste du måste du göra ansökan till miljö- och hälsoskydd.

I bygganmälan redovisar du hur rören ska sitta och hur installationen ska utföras.

WC

Om du ska anlägga ett WC-avlopp eller ansluta en vattentoalett till en befintlig anläggning måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskydd innan anläggningen byggs. I det här fallet behöver du även göra en anmälan till byggavdelningen.

BDT

Du måste även anmäla till miljö och hälsoskydd om du ska anlägga en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.


Vad kostar det?

WC kostar 7 847 kronor.

BDT kostar 5 605 kronor.

Anmälan om ändring kostar 3 363 kronor.

Sluten tank kostar 3 363 kronor.

Det kostar 3 198 kronor (2020) att anmäla en installation eller väsentlig ändring av VA, utan tekniskt samråd.

Hur lång tid tar det?

Anmälan till byggavdelningen tar fyra veckor att handlägga, förutsatt att du skickat med alla handlingar och ditt ärende är komplett.

Ditt ärende till miljö- och hälsa handläggs inom sex veckor förutsatt att den är komplett.