Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Marklov

Du behöver marklov om du ska ändra höjd på tomten genom att fylla eller schakta (mer än 0,5 meter). Marklov krävs endast om din fastighet ligger inom detaljplan eller om din tomt omfattas av områdesbestämmelser som kräver marklov.

Om din tomt ligger utanför detaljplanerat område så behöver du inget marklov.

Vad kostar det?

Att ansöka om marklov kostar 7 462 kronor.

Undermåliga ritningar, eller andra faktorer som gör att vi inte kan handlägga din ansökan, kan innebära att ärendet kommer att avvisas och du blir tvungen att betala en avvisningsavgift som motsvarar handläggningstiden, som för närvarande ligger på 1 066 kronor (2020) i timmen.

 

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden för marklov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt 10 veckor, räknat från det att alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in och din ansökan är komplett.