Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Djurhållning i tätort

Vill du skaffa vissa typer av djur i område med detaljplan eller områdesbestämmelse gäller tillståndsplikt enligt Kristinehamns kommuns hälsoskyddsföreskrifter. Tillståndsplikten infördes 1 januari 2015 och omfattar följande djurslag:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin (även minigris)
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (höns, tuppar, ankor, gäss, osv)
  • giftorm

Här hittar du karta över berörda områden.

Anledningen till kravet på tillstånd är att djurhållningen kan ge upphov till olägenhet för grannar och närboende. En olägenhet kan till exempel vara luktstörning, oväsen eller skadedjur som djuren kan dra till sig.

Vad kostar det?

Det kostar 3 363 kronor att ansöka om djurhållning i tätort. Kostnaden motsvarar tre timmars handläggningstid. 

För ansökan om hållning av giftorm betalar du för den faktiskt nedlagda handläggningstiden.
Timtaxan för 2021 är 1 121 kronor.

Hur lång tid tar det?

Din ansökan handläggs inom tre veckor förutsatt att den är komplett. 

Övriga tillstånd som kan krävas

Det kan krävas anmälan eller bygglov hos byggavdelningen, till exempel om du vill bygga ett hönshus.