Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Information till företagare med anledning av coronaviruset

Här hittar du som företagare information från regering, myndigheter och kommun. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. 

Närsams rådgivning

Vi på Närsam hjälper dig och lotsar dig rätt med de frågor du har kring de stödpaket som presenterats. Fredrik Mogren når du på 0550-858 67 alternativt 070-300 13 73, fredrik.mogren@narsam.se eller kontakta oss andra på Närsam, du hittar våra kontaktuppgifter på startsidan

Regional rådgivning

För företag som hamnat i akut kris finns stöd och hjälp att få. Ring jourtelefonen för att prata med rådgivare som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt.

Telefonnummer till företagsjour: 010-831 90 50
Öppettider: torsdag-fredag kl. 10.00-12.00 

Gå till Verksamt Värmlands företagsjour

Rådgivning från NyföretagarCentrum

Sven-Åke Kvaldén på NyföretagarCentrum kommer även finnas tillgänglig under en period för alla företag i Kristinehamn med kostnadsfri rådgivning. Sven-Åke når du på 070-686 26 10 alternativt svenake.kvalden@nyforetagarcentrum.se 

Myndigheternas samlade information

Samlad information från svenska myndigheter. 

For information in English, click here.

Tillväxtverkets uppdateringar om korttidsarbete

Information från Almi

Så jobbar kommunen med att underlätta för företagare

Kristinehamns kommun har tillsammans med de kommunala bolagen beslutat att erbjuda möjligheten att dela upp kundfakturor. Det här gäller fakturor från:

 • Kristinehamns elnät AB
 • Kristinehamns Värme AB
 • Kristinehamnsbostäder AB
 • AB Kristinehamns industrifastigheter (AKI) 
 • Kommunens tekniska förvaltning (VA- och renhållningsverksamheterna)
 • Kommunens Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning (livsmedels- och tillsynskontroller).

 

Åtgärden ska vara hänförlig till spridningen av Covid 19 och företaget ska redovisa de åtgärder man gjort. Företaget ska begära avbetalningsplan och bedömning görs i varje enskilt fall. Räntepåslag görs på fakturor från Kristinehamns elnät AB.

För att få uppdelad faktura behöver du skicka in följande uppgifter till den aktör som du vill dela upp fakturan hos:

 • Fakturanummer
 • Kundnummer
 • Tid som anståndet önskas, max sex månader

För att våra leverantörer ska få in intäkter snabbare så är det möjligt att begära kortare betalningstid från kommunen och kommunala bolag. Åtgärden ska vara hänförlig till spridningen av Covid 19 och företagare ska redovisa de åtgärder man gjort. Bedömning görs i varje enskilt fall.

För att få kortare betalningstid behöver du skicka in följande uppgifter till den aktör du vill begära kortare betalningstid till:

 • Fakturanummer
 • Leverantörsnummer
 • Önskad betalningstid, minst 14 dagar

Säsongen för uteserveringar startar normalt den 1 april varje vår, men i år frångår Kristinehamns kommun den regeln och tillåter öppning från 25 mars. Fakturering sker vid säsongens slut när kommunen vet hur marken nyttjats. Avgiften för tillståndsansökan till polisen ska dock betalas som vanligt.

Du som företagare skickar in din ansökan till tillstand.bergslagen@polisen.se

Parkeringsautomaterna vid de kommunala parkeringsplatserna är gratis i 4 timmar och därefter ska avgift betalas. Åtgärden följs upp och beslutas månadsvis.

Vill du bidra?

Har du som företagare produkter eller tjänster som kommunen kan ha nytta av i coronatider? Hör av dig till kommunens upphandlingschef Andreas Tärnqvist på 0550-880 29, eller andreas.tarnqvist@kristinehamn.se.

 

Viktig information - uppdateras löpande

MSB rekommenderar att alla organisationer som företag, myndigheter och frivilliga organisationer identifiera den samhällsviktiga verksamhet som man själv bedriver.

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

Det är viktigt att alla organisationer redan nu identifierar vilka samhällsviktiga verksamheter som finns och hanterar det internt. Det här är viktigt för att Kristinehamns kommun vid en eventuell stängning ska kunna planera hur skolverksamheten fortsatt ska fungera för barn med vårdnadshavare som har samhällsviktiga yrken.

Denna identifiering ska inte skickas in till kommunen eller samlas in någonstans, utan är en förberedelse som sker internt i er organisation.

 

Vad är samhällsviktig verksamhet?

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer.

En samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor:

 • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

 

Länkar

MSB - Introduktion till samhällsviktig verksamhet 

MSB - Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet

 • Vad är samhällsviktig verksamhet?
 • Att identifiera samhällsviktig verksamhet
 • Exempel på tillvägagångssätt för en organisation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Här kan du ta del av Lägesbild Värmland. Det är en omvärldsanalys av hur näringslivet och arbetsmarknaden påverkas i Värmland på grund av coronasmittan. Lägesbilden är en samproduktion och bygger på information och analyser från olika aktörer. 

Gå till Region Värmland för att se lägesbilden

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning.  

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".