Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Aktuellt

Hälsoveckan v.42

​​​Ett hälsosammare liv handlar inte bara om matvanor och motion, utan även om den inre hälsan. Folkhälsoenheten har tillsammans med Friskvården i Värmland och Kristinehamns närings- och föreningsliv satt ihop ett fullspäckat program för dig som vill upptäcka nya aktiviteter för ett hälsosammare liv.  

Kommun och politik

Om Ölme museala diversehandel i Stadsparken

Avtalet med den nuvarande entreprenören som bedriver café och museum i stadsparken är inte längre giltigt på grund av en ny lag om tjänstekoncession. I samband med att avtalet löpte ut sas det därför upp av både kommunen och entreprenören själv. På tisdag tas frågan upp igen som informationsärende på kommunstyrelsen.

Kommun och politik

Kommunfullmäktige 26 september

Kommunfullmäktiges första sammanträde efter sommaren ska bland annat få ta del av en presentation om Inlandsbanan AB och behandla ett ärende om åtgärdsförslag för dammar. 

Kommun och politik

Frågor och svar

För varje intjänad hundralapp fördelas skatten så här:

  • 21,97 kronor är kommunalskatt

  • 11,68 kronor är landstingsskatt

  • 0,33 kronor är begravningsavgift

  • 1,12 kronor är kyrkoavgift

Det betyder att på 100 intjänade kronor av din lön skattar du som bor i Kristinehamns kommun 35,10 kronor totalt. Om du inte betalar kyrkoavgift är skattesumman 33,98 kronor.

Vart fjärde år väljer invånarna i kommunen vilka som ska sitta i kommunfullmäktige, genom att rösta i kommunvalet när det är val i Sverige. Fullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder.

I Kristinehamn består fullmäktige av 41 ledamöter. Under den här mandatperioden bildar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans majoritet i Kristinehamns kommunfullmäktige.

Läs mer om mandatfördelning och ledamöter

Att närvara på kommunfullmäktiges sammanträden kan vem som helst göra. 

Här hittar du information om sammanträdestider