Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Ansvariga politiker och chefer

Politiker

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet på kommunal nivå. Det är fullmäktige som väljer ledamöter till kommunstyrelsen och kommunens olika nämnder

Kommunstyrelsen bereder de ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommundirektör och förvaltningschefer 

Kommundirektör och förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen är Martin Willén som du når på telefonnummer 0550- 880 01

Kulturchef är Maria Lobell, som du når på telefonnummer 0550-880 70.

Teknisk chef är Andreas Rudsvik, som du når på telefonnummer 0550-881 12.

Miljö- och stadsbyggnadschef är Marielle Nilsson som du når på telefonnummer 0550-885 20.

Socialchef är Eva Lotta Lindskog som du når på telefonnummer 0550-886 33.

Skolchef är Fredric Norlin som du når på telefonnummer 0550-882 51.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".