Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Budget

Kommunens inkomster kommer från tre olika källor: statsbidrag, avgifter och skatteintäkter. I juni beslutar kommunfullmäktige om budget och övergripande mål för nästkommande år, samt en plan för de två påföljande åren. I budgetplanen ser du även nämndernas verksamhetsplaner.

Budget 2021

Budget 2020

Budget 2019, plan 2020-2021

Budget 2018, plan 2019-2020


Budget 2021 - Hur funkar det?

Annette Borneland, ekonomichef, berättar hur arbetet inför budget 2021 har gått till.

Olika budgetar för olika behov

Budgeten är uppdelad i två delar: drift- och investeringsbudget. De olika budgeterna reglerar hur mycket pengar kommunen har till driften av ordinarie verksamheter, och hur mycket kommunen kan lägga på att växa och göra långsiktiga investeringar.

En kommun har alltid löpande kostnader för att driva och sköta sina verksamheter. Exempel på driftkostnader är hyror, löner till anställda, läromedelsinköp och annat. Driftkostnader finansieras av skatteintäkter och olika bidrag från exempelvis staten.

En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär. Investeringar finansieras antingen från banklån eller från kommunen själv. Exempel på investeringar är nya vägar och utbyggnad av vatten- och avloppsnät. Det kan även vara byggandet av en ny skola, anpassningar i verksamheter eller en ny bro.

Utmaningar och satsningar

Kristinehamn har bra förutsättningar för en god ekonomi på lång sikt, men som många andra kommuner finns en stor utmaning: antalet barn, elever och äldre ökar de kommande åren medan de som arbetar och betalar skatt blir färre. Det betyder att kommunens kostnader för skola, vård och omsorg kommer att öka mycket mer än intäkterna.

För att klara av den här utmaningen behöver kommunen effektivisera för att få ihop en budget som stämmer överens med framtidens behov. Samtidigt använder kommunen en del resurser för att fortsätta utvecklas så att fler vill bo och betala skatt i Kristinehamn. Vilken summa budgeten består av baseras på flera saker, men främst från befolkningsprognoser från SCB. 

Mål och styrning

Kommunen har beslutat om en styrmodell som består av visionen och tre övergripande mål. Styrmodellen är vägledande för hur kommunen ska arbeta med ekonomi, budget och verksamhet. Den fungerar också som ett stöd inför strategiska beslut.

Vision

Kristinehamn 2030 – den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen

Övergripande mål

Kristinehamn – en attraktiv kommun att bo, leva och utvecklas i
Kristinehamn – god välfärd för våra invånare
Kristinehamn – en kreativ och innovativ kommun med en hållbar tillväxt

Kontaktuppgifter

Annette Borneland - ekonomichef
annette.borneland@kristinehamn.se

0550-880 21

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".