Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Budget

Kommunens inkomster kommer från tre olika källor: statsbidrag, avgifter och skatteintäkter. 

I juni beslutar kommunfullmäktige om budget och övergripande mål för nästkommande år, samt en plan för de två påföljande åren. I budgetplanen ser du även nämndernas verksamhetsplaner. 

Budget 2019, plan 2020-2021

Budget 2018, plan 2019-2020

Kommunens styrmodell

Kommunens styrmodell beslutas av kommunfullmäktige i juni. Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med vår vision, våra övergripande mål samt övriga styrdokument och lagar.

Läs mer om vår styrmodell

Kontaktuppgifter

Annette Borneland - ekonomichef
annette.borneland@kristinehamn.se

0550-880 21

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".