Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Stiftelser och fonder

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Vi får heller inte använda pengarna till egna verksamheter. 

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna säger ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Personer som uppfyller de krav som en sökbar stiftelse har kan söka bidrag ur den. Vilka krav som gäller kan du läsa om under varje stiftelse. Generellt för alla stiftelserna är att man ska vara folkbokförd i Kristinehamns kommun för att kunna söka bidrag.

Ingen utdelning på grund av corona

På grund av det osäkra läget i svensk ekonomi avrådde år 2020 Riksbanken, ansvariga ministrar och Finansinspektionen storbankerna att dela ut aktievinster. Det medförde att kommunen inte fick del av den aktieutdelning som varje år används för att dela ut bidrag genom bl. a Barn- och ungdomsfonden samt Fonden för behövande.

Under 2021 kommer kommunen att avvakta storbankernas besked om aktieutdelning för att därefter påbörja möjlighet att ansöka om bidrag genom Barn- och ungdomsfonden samt Fonden för behövande. Om storbankerna åter tar beslut om att inte dela ut aktievinster kommer det inte finnas möjlighet att söka bidrag från fonderna.

Närmare information kommer att ges efter beslut i storbankerna.

Stiftelser att söka pengar från

Fonden vänder sig i första hand till personer i ekonomiskt utsatta situationer som är i behov av extra stöd till dyra mediciner, rehabilitering och kostnader i samband med sjukdom som inte samhället står för. I andra hand vänder sig fonden till ungdomar som är i behov av ekonomiskt stöd för att utbilda sig inom jordbruksyrket.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd och ansökan sker under oktober månad.

Kontaktperson: Gullan Wallerius, telefon 0550-880 23.

Fonden är till förmån för barn och ungdomar inom den allmänt förebyggande barn- och ungdomsvården, samt hjälp åt barn med psykiskt eller fysiskt handikapp. Fonden är också till hjälp åt ideella ungdomsorganisationer som verkar för ungdomens fysiska och andliga fostran.

På grund av det osäkra läget i svensk ekonomi avrådde år 2020 Riksbanken, ansvariga ministrar och Finansinspektionen storbankerna att dela ut aktievinster. Det medförde att kommunen inte fick del av den aktieutdelning som varje år används för att dela ut bidrag genom bl. a Barn- och ungdomsfonden samt Fonden för behövande.

Under 2021 kommer kommunen att avvakta storbankernas besked om aktieutdelning för att därefter påbörja möjlighet att ansöka om bidrag genom Barn- och ungdomsfonden samt Fonden för behövande. Om storbankerna åter tar beslut om att inte dela ut aktievinster kommer det inte finnas möjlighet att söka bidrag från fonderna.

Närmare information kommer att ges efter beslut i storbankerna.

Kontaktperson: Carin Övringe, telefon 0550-885 79

Fonden är först och främst till förmån för pensionärer, deras trevnad och trivsel samt till åtgärder inom sjuk- eller socialvården som inte täcks av allmänna medel.

På grund av det osäkra läget i svensk ekonomi avrådde år 2020 Riksbanken, ansvariga ministrar och Finansinspektionen storbankerna att dela ut aktievinster. Det medförde att kommunen inte fick del av den aktieutdelning som varje år används för att dela ut bidrag genom bl. a Barn- och ungdomsfonden samt Fonden för behövande.

Under 2021 kommer kommunen att avvakta storbankernas besked om aktieutdelning för att därefter påbörja möjlighet att ansöka om bidrag genom Barn- och ungdomsfonden samt Fonden för behövande. Om storbankerna åter tar beslut om att inte dela ut aktievinster kommer det inte finnas möjlighet att söka bidrag från fonderna.

Närmare information kommer att ges efter beslut i storbankerna.

Kontaktperson: Carin Övringe, telefon 0550-885 79

Du som är folkbokförd i Kristinehamn och planerar att studera vidare inom handel, industri, hantverk eller sjöfart har genom Ebba och Arvid Janssons Stipendiefond möjlighet att söka ett stipendielån.

Vi tar emot ansökningar fortlöpande och beslut tas två gånger om året, i februari och september. Nästa beslut om tilldelning tas den 25 februari.

Ansök om stipendielån från Ebba och Arvid Janssons stipendiefond

Bidrag ur Stiftelsen Anna & Dagmar Högbergs Minne kan göras av inom kommunen boende behövande personer som inte erhåller ekonomiskt bistånd.

Fonden gör utdelning en gång per år om fondens behållning tillåter. Information om utdelning och ansökan annonseras i Nkp och här på hemsidan. 

1916 i samband med invigningen av djuphamnen i Kristinehamn donerade familjen Broström 200 000 kronor att förvaltas av Kristinehamns fullmäktige. Ändamålet var – och är alltjämt – att bereda hem och vård åt sjöfarande bördiga ifrån eller bosatta i Värmland. Även människor i hamnarna eller i industrier med anknytning till sjöfartsnäringen kan ifrågakomma. Det stora pensionärshem som invigdes 1930, såldes 1989. Tiden hade helt enkelt gått ifrån den ursprungliga sortens äldrevård.

Stiftelsens styrelse förvaltar i dag ett kapital på cirka 3,5 miljoner kronor.

Årligen, vanligen i september efter annonsering i lokalpressen, utdelas penningbidrag till personer som uppfyller de ursprungliga kraven.

Upplysningar om fonden och ansökningar till:

Björn Nyström
Jutviksvägen 2
681 52 Kristinehamn

Du når Björn på 0550-82074. 

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".