Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kommunens vision och mål

Kommunens vision - Den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen – Kristinehamn 2030 – togs fram hösten 2015, efter en gedigen dialog med invånarna i kommunen.

Vänlig

Här lever vi välkomnande och nära varandra. En genuin känsla av omtanke och medvetenhet genomsyrar vårt samhälle och inspirerar alla, från unga till seniorer. Hos oss kan du utveckla dig själv och få kvalité i livets alla skeden oavsett var du bor, jobbar eller studerar. Vi uppskattar mångfald och har en internationell prägel genom turister, företag och boende som trivs hos oss.

Nyskapande

Vårt livskraftiga och kreativa näringsliv bär vidare våra traditioner genom att skapa framtidens innovationer. I våra skolor får alla chansen att växa och använda sina kvalitéer. Vi växer med medvetenhet och skapar tillsammans hållbara livsmiljöer. Vi vågar och vi syns - Kristinehamn är evenemangskommunen där kultur, idrott och matupplevelser möts.

Skärgårdskommun

Här lever du nära vatten och har möjlighet till Sveriges bästa vardagsliv. Vår stad, skärgård och landsbygd bjuder på spontana mötesplatser för rekreation och upplevelser. Från vår idylliska stadskärna tar du dig enkelt till skärgården där Vänern och vår moderna hamn är ett självklart nav för både logistik och båtliv.

Prioriterade områden och horisontella perspektiv

Arbetet med visionen är kopplade till olika mål. Målen är kategoriserade i fem prioriterade områden:

Vardagsliv – Miljö, boende, fritid, kultur

Kristinehamn erbjuder olika boendeformer i attraktiva miljöer.Kristinehamns kommun erbjuder ett varierat och tillgängligt fritids- och kulturliv.

Välfärd - Vård, utbildning och omsorg

Välfärden ska kännetecknas av goda och jämlika livsvillkor i livets alla skeden.Kristinehamns kommun verkar för goda kommunikationsmöjligheter och en god infrastruktur. Kristinehamns kommun använder sina tillgångar på ett effektivt, långsiktigt och ändamålsenligt sätt. Kristinehamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Näringsliv – Företagande, arbete och hållbar tillväxt

Kristinehamns kommun ska vara känd som en kommun med ett gott företagsklimat som skapar förutsättningar för och bidrar till tillväxt.

Infrastruktur - Logistik och kommunikation

En välskött kommun – Ekonomi, medarbetare och tillgångar

Horisontella perspektiv

Inom varje område ska fem horisontella perspektiv vävas in: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, inkludering, jämställdhet, tillgänglighet och trygghet. Det betyder att dessa perspektiv ska genomsyra allt kommunen gör.

Styrmodell

Kristinehamns kommun arbetar med mål- och resultatstyrning. Vi har en styrmodell som vägleder oss i hur vi ska arbeta med ekonomi, budget och verksamhet utifrån visionen och de övergripande målen.

Läs mer om kommunens styrmodell

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".