Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen är det samlade namnet för de politiskt valda revisorerna som utses av fullmäktige. Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige, och är fullmäktiges kontrollinstrument när det gäller den kommunala verksamheten. 

Revisorernas uppgift är att granska att kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De undersöker också så att räkenskaperna är rättvisande och att den befintliga kontrollen inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna är oberoende i förhållande till granskade nämnder och fullgör sitt uppdrag självständigt.

Ledamöter

Rolf Larsson (S), ordförande

Kristina Tjärnbro Lämås (C) vice ordförande

Anne-Marie Skoglund (S)

Ulf Persson (S)

Lars Johansson (S)

Eva Wermelin (V)

Jan Fransson (SD)

Evy Åsberg (L)

Kristina Koutsouridakis (MP)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".