Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden arbetar med omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag. Kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering samt förebyggande hälsoarbete för äldre ingår också i uppdraget.

Äldreomsorgsnämnden ansvarar bland annat för att leda den kommunala hälso- och sjukvården samt erbjuda särskilda boendeformer genom in- och uthyrning av anläggningar och bostäder.

Äldreomsorgsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda var av sju ledamöter och fem ersättare. Ordförande Sonja Höglund leder arbetet i nämnden som sammanträder en gång i månaden.

Socialförvaltningen är den förvaltning driver äldreomsorgsnämndens verksamhet. 

Tider och representanter

Äldreomsorgsnämnden sammanträder dessa dagar under 2021. Tiden är klockan 13.00.

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 10 maj
 • 27 maj
 • 24 juni
 • 22 september
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens kärnverksamhet är att:

 • bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre
 • ge stöd och hjälp för människor att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv
 • genom utredning och insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service
 • ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kärnverksamheterna regleras bland annat av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utöver den lagstyrda kärnverksamheten har förvaltningen ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut, till exempel arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder, boende för ensamkommande flyktingbarn med mera.

Socialförvaltningen är uppdelad i tre verksamhetsområden:

 • Funktionsstöd
 • Individ- och familjeomsorg
 • Äldreomsorg

Förvaltningschef

Förvaltningen leds av socialchef Eva Lotta Lindskog.

Kontaktuppgifter

Marcus Liniver - Administrativ chef
marcus.liniver@kristinehamn.se

0550-885 54

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".