Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämnden arbetar med omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av till exempel hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm eller bostadsanpassningsbidrag. Kommunal hälso- och sjukvård, rehabilitering samt förebyggande hälsoarbete för äldre ingår också i uppdraget.

Äldreomsorgsnämnden ansvarar bland annat för att leda den kommunala hälso- och sjukvården samt erbjuda särskilda boendeformer genom in- och uthyrning av anläggningar och bostäder.

Äldreomsorgsnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda var av sju ledamöter och fem ersättare. Ordförande Sonja Höglund leder arbetet i nämnden som sammanträder en gång i månaden.

Socialförvaltningen är den förvaltning driver äldreomsorgsnämndens verksamhet. 

Tider och representanter

Äldreomsorgsnämnden sammanträder dessa dagar under 2019. Tiden är klockan 13.00.

 • 2 januari
 • 6 februari
 • 13 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 19 juni
 • 28 augusti
 • 18 september (OBS! Start kl 08.00, endast delårsbokslut behandlas)
 • 3 oktober
 • 7 november
 • 12 december

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens kärnverksamhet är att:

 • bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre
 • ge stöd och hjälp för människor att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv
 • genom utredning och insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service
 • ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kärnverksamheterna regleras bland annat av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utöver den lagstyrda kärnverksamheten har förvaltningen ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut, till exempel arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder, boende för ensamkommande flyktingbarn med mera.

Socialförvaltningen är uppdelad i tre verksamhetsområden:

 • Funktionsstöd
 • Individ- och familjeomsorg
 • Äldreomsorg

Förvaltningschef

Förvaltningen leds av socialchef Eva Lotta Lindskog.

Kontaktuppgifter

Jasmine Haldén - nämndsekreterare
jasmine.halden@kristinehamn.se

0550-868 71

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".