Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Skolnämnden

Skolnämnden i Kristinehamn har det politiska ansvaret för barn och ungdomar, samt det offentliga skolväsendet för vuxna. Skolnämndens ansvarsområde gäller: 

 • förskoleverksamhet (förskolor, både kommunala och enskilda), pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) och skolbarnsomsorg (fritids)

 • förskoleklass, fritidshem, grundskola, fritidsgårdar, särskola och musikskola

 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

 • de vuxnas lärande (vuxenutbildning)

Tider och representanter

Skolnämnden sammanträder följande dagar under 2021:

 • 10 februari
 • 24 mars
 • 5 maj
 • 9 juni
 • 25 augusti
 • 22 september
 • 10 november
 • 8 december

Tiden skickas ut med kallelsen.

 

Olika politiker ansvarar för olika saker inom skolverksamheten. Om du som vårdnadshavare, eller medborgare, vill ha direktkontakt med en politiker i ett ärende som gäller skolan så kan du höra av dig till följande: 

Förskolan (kommunala och fristående) och dagbarnvårdare


Aina Jones (KD)
Inga-Lill Röhr (S)
Bisera Bucuk (S)
Jan Wetterstrand (KD)
Klara Wallteng (L)
Magnus Helm Hesselius (L)

Förskoleklass, grundskola och fritidshem (C)

Johanna Gustavsson (C)  
Ulf Engström (S)
Antonietta Hansen Einevik (V)
Paul Brännlund (SD) 
Kjell Jansson (SD)

Gymnasium och vuxenutbildning

Johannes Fransson (S)
Markus Springfeldt (M)
Leif Andersson (M)
Göran Larsson (C)
Paul Brännlund (SD)

Musikskolan, frivilliga verksamheter

Ann-Katrin Andrews-Johansson (MP)
Bisera Bucuk (S)
Inga-Lill Röhr (S) 

Skolförvaltningen

Skolförvaltningen arbetar med barn från 1 år i förskolan eller den pedagogiska omsorgen (dagbarnvårdare) ända upp till vuxna studenter. Vi följer kunskapsutvecklingen från de tidigaste åren i förskolan till dess att eleverna lämnar gymnasieskolan eller fortsätter på Komvux.

Vi arbetar för att ta tillvara barnens/elevernas kreativitet och nyfikenhet, och ger trygghet genom att stärka deras självtillit.

Förvaltningschef

Förvaltningschef på skolförvaltningen är Fredric Norlin.  

 

Nämndens/förvaltningens officiella e-postadress

skolnamnden@kristinehamn.se

Kontaktuppgifter

Daana Kaipainen - nämndsekreterare
daana.kaipainen@kristinehamn.se

0550-882 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".