Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Skolnämnden

Skolnämnden i Kristinehamn har det politiska ansvaret för barn och ungdomar, samt det offentliga skolväsendet för vuxna. Skolnämndens ansvarsområde gäller: 

 • förskoleverksamhet (förskolor, både kommunala och enskilda), pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) och skolbarnsomsorg (fritids)

 • förskoleklass, fritidshem, grundskola, fritidsgårdar, fritidsklubbar, särskola och musikskola

 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

 • de vuxnas lärande (vuxenutbildning)

Tider och representanter

Skolnämnden sammanträder följande dagar under 2019:

 • 17 januari
 • 6 mars
 • 10 april
 • 5 juni
 • 25 september
 • 6 november
 • 11 december

Tiden är klockan 8.30 om inte annat anges.

 

Skolförvaltningen

Skolförvaltningen arbetar med barn från 1 år i förskolan eller den pedagogiska omsorgen (dagbarnvårdare) ända upp till vuxna studenter. Vi följer kunskapsutvecklingen från de tidigaste åren i förskolan till dess att eleverna lämnar gymnasieskolan eller fortsätter på Komvux.

Vi arbetar för att ta tillvara barnens/elevernas kreativitet och nyfikenhet, och ger trygghet genom att stärka deras självtillit.

Förvaltningschef

Förvaltningschef på skolförvaltningen är Fredric Norlin.  

Kontaktuppgifter

Daana Kaipainen - nämndsekreterare
daana.kaipainen@kristinehamn.se

0550-882 50

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".