Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionshinder eller någon form av beroende.

Enligt gällande lagstiftning arbetar socialnämnden utifrån föräldrabalken, lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt socialtjänstlagen (SoL).

Nämnden driver även förebyggande och uppsökande arbete, ansvarar för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor samt handlägger ärenden enligt tobakslagen och alkohollagen.

Socialnämnden är en politisk nämnd och består av förtroendevalda, nio ledamöter och sju ersättare. Ordförande Eric Hesselius leder arbetet i nämnden som sammanträder en gång i månaden. 

Socialförvaltningen är den förvaltning som driver och genomför socialnämndens verksamhet.

Tider och representanter

Socialnämnden sammanträder dessa dagar under 2021. Tiden är klockan 13. 

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 28 april
 • 10 maj
 • 26 maj
 • 23 juni
 • 22 september 
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november 
 • 15 december

Socialförvaltningen

Socialförvaltningens kärnverksamhet är att:

 • bedriva omvårdnad, omsorg och rehabilitering för äldre
 • ge stöd och hjälp för människor att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv
 • genom utredning och insatser ge barn, ungdomar och vuxna stöd, hjälp och service
 • ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kärnverksamheterna regleras bland annat av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utöver den lagstyrda kärnverksamheten har förvaltningen ansvar för verksamheter utifrån lokala politiska beslut, till exempel arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder, boende för ensamkommande flyktingbarn med mera.

Socialförvaltningen är uppdelad i tre verksamhetsområden:

 • Funktionsstöd
 • Individ- och familjeomsorg
 • Äldreomsorg

Förvaltningschef

Förvaltningen leds av socialchef Eva Lotta Lindskog.

Kontaktuppgifter

Marcus Liniver - Administrativ chef
marcus.liniver@kristinehamn.se

0550-885 54

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".