Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

POSOM - psykisk och social omsorg

POSOM är en frivilligorganisation som stöttar drabbade och anhöriga vid olyckor och katastrofer. Förkortningen står för psykisk och social omsorg. 

POSOM är en del av kommunens beredskap i samband med olyckor och katastrofer. I POSOM-gruppen finns representanter från:

  • kommunledning
  • socialtjänst
  • skola
  • räddningstjänst
  • primärvård
  • kyrkan

Vad gör POSOM?

Det övergripande målet är att stötta drabbade vid olyckor eller katastrofer och på så sätt förebygga psykisk ohälsa. Viktigt är att i första hand bidra med hjälp till självhjälp så att den drabbade med egen kraft kan gå vidare.

Några exempel på vad POSOM-gruppen kan hjälpa till med är att:

  • Ge drabbade information om det inträffade, vad som kommer att hända den närmaste tiden och vilken hjälp kommunen kan ge dem. 
  • Förmedla kontakter mellan de drabbade, anhöriga och andra inblandade samt räddningstjänst, landsting, polis och andra POSOM-grupper.
  • Se till att de mest grundläggande behoven som till exempel kost, logi, hygien och kläder uppfylls.
  • Finnas till hands för de inblandade tills förhållandena bedöms som acceptabla.

När larmas POSOM?

Enkelt uttryckt kan man säga att gruppen kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det är räddningsledaren på olycksplatsen som avgör om POSOM ska kallas in. I så fall sker det i normalfallet via Bergslagens räddningstjänst.

Resurspersoner

Resurspersoner i POSOM har inte jour, utan de deltar frivilligt. Eftersom de är så många går det dock alltid att få tag på tillräckligt med deltagare.

För att delta krävs att man har ett genuint intresse av att stödja medmänniskor som hamnat i svåra och utsatta situationer. De flesta av resurspersonerna har redan erfarenheter av den här typen av uppgifter genom sitt vardagliga arbete. POSOM arbetar normalt inte direkt på olycksplatsen och hanterar inte omkomna och skadade personer

Kontaktuppgifter

Elisabeth Almén Larsson - samordnare POSOM
elisabeth.almenlarsson@kristinehamn.se

0550-884 34

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".