Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Digital tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse

Kristinehamn.se är Kristinehamns kommuns officiella webbplats. Kommunen ansvarar också för självserviceportalen med e-tjänster.

Vi strävar efter att våra webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

I den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur kristinehamn.se och självserviceportalen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi berättar också om de tillgänglighetsproblem som finns och om hur du kan rapportera brister du upptäcker till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgängliga är webbplatserna?

Kristinehamn.se och e-tjänsteportalen är till stor del förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att vi delvis uppfyller nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1).

Sommaren 2020 skulle vår webbleverantör på vårt uppdrag ha åtgärdat de kvarstående anpassningarna. Tyvärr gick leverantören i konkurs, varför vi har fått vänta in direktupphandling av en ny leverantör innan vi kan slutföra tillgänglighetsarbetet. Vi är därför i nuläget inte tillgängliga i den utsträckning vi hade hoppats, utan ambitionen är att göra klart så mycket hösten och vintern 2020-21.  

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?

Om du behöver information från kristinehamn.se eller självserviceportalen i något annat format, till exempel tillgänglig PDF kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt inom två-tre arbetsdagar.  

Du kan kontakta oss via mejl: kommunikation@kristinehamn.se

Eller ring kommunens växel 0550-880 00 och be att få prata med någon som arbetar med webbplatsen.

Rapportera brister i tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsernas tillgänglighet. Eftersom kristinehamn.se innehåller tusentals sidor med olika slags funktionalitet, information och e-tjänster kan det dock finnas tillgänglighetsbrister som vi inte har upptäckt. Självserviceportalen innehåller en stor mängd e-tjänster, där det också kan finnas brister vi inte upptäckt. 

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela då oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn över webbplatsens tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsernas tillgänglighet

Kristinehamn.se och självserviceportalen är till stor del förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här nedanför beskriver vi vilket innehåll vi har upptäckt som inte är tillgängligt. Vi arbetar för att åtgärda dessa brister till största delen under hösten 2020.  

Övergripande problem

Via vår webbplats finns länk till ett flertal andra system, där alla inte är fullt ut tillgängliga. Det rör sig om exempelvis NetPublicator (protokoll och handlingar från politiska möten), Interbook go (föreningsregister) och Unikum (skolans lärplattform).

Vi kommer att kravställa tillgänglighet till dessa system i samband med att de byts ut (upphandlas) eller genomgår omfattande uppdateringar.

Inte heller alla våra e-tjänster är fullt ut tillgängliga. Vi arbetar med att, när det är möjligt, bygga om de tjänster som inte är tillgängliga. I de fall det inte är möjligt kommer vi att kravställa tillgänglighet till dessa system i samband med att de byts ut eller genomgår omfattande uppdateringar.

Problem vid användning utan synförmåga

 • En del av våra dokument i pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa e-tjänster finns i system som inte är tillgänglighetsanpassade. 
 • I självserviceportalen finns ett antal blanketter som inte är fullt ut tillgängliga. Vi arbetar för att byta ut dem mot tillgängliga e-tjänster. 
 • Vissa bilder och diagram saknar korrekt alternativ text.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • En del av våra dokument i pdf-filer är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa e-tjänster finns i system som inte är tillgänglighetsanpassade. 
 • I självserviceportalen finns ett antal blanketter som inte är fullt ut tillgängliga. Vi arbetar för att byta ut dem mot tillgängliga e-tjänster. 
 • Vissa bilder och diagram saknar korrekt alternativ text.
 • Det kan uppstå problem med att text och bild ”krockar” när texten förstoras kraftigt.
 • Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast gällande brödsmulorna som beskriver var på webbplatsen du befinner dig.
 • Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast gällande vissa knappar, rubriker och länkar.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Felmeddelanden i vissa formulär indikeras enbart genom färg. 
 • Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast gällande brödsmulorna som beskriver var på webbplatsen du befinner dig.
 • Färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast gällande vissa knappar, rubriker och länkar.

Problem vid användning utan hörsel

 • Transkriberade podcast-inlägg från podden Viktiga minuter finns ännu inte publicerade på kommunens webbplats, men kommer att göra det inom kort.
 • Podcast-inlägg publicerade före den 23 september 2020 kommer inte att finnas i transkriberad version.
 • Det finns inga textalternativ för våra direktsändningar från kommunfullmäktige.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Transkriberade podcast-inlägg från podden Viktiga minuter finns ännu inte publicerade på kommunens webbplats, men kommer att göra det inom kort.
 • Podcast-inlägg publicerade före den 23 september 2020 kommer inte att finnas i transkriberad version.
 • Det finns inga textalternativ för våra direktsändningar från kommunfullmäktige.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vi strävar efter att använda klarspråk på kristinehamn.se och självserviceportalen (myndighetsspråk på enkel och begriplig svenska). Vissa protokoll och andra mer officiella dokument kan dock innehålla språk som kan upplevas svårt att förstå. Vidare kan en del innehåll som webbplatsen hämtar från andra system kan innehålla texter som är svåra att förstå.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Systemet går inte fullt ut att hantera genom enbart tangentbordsnavigation.
 • Det saknas möjlighet att hoppa över grupperat innehåll på en webbsida. Därför kan det ta lång tid att enbart använda tabb-tangent för att sig fram på webbplatsen då det inte finns några snabbvägar eller möjlighet att hoppa fram ett stycke.

Oskäligt betungande anpassning

Kristinehamns kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Webbplatsen visitkristinehamn.se. Denna webbplats ägs av Kristinehamns kommun och driftas av turismenheten. Vi har valt att undanta visitkristinehamn.se i dess nuvarande form från tillgänglighetsanpassningar, då arbetet med en ny turismwebb pågår. Den nya webbplatsen kommer att sjösättas under 2021 och vi har valt att istället lägga resurserna på att beakta tillgänglighetsaspekter i framtagandet av den.
 • Bilddatabasen Sofie. Denna databas innehåller tusentals bilder från gamla Kristinehamn. Bilderna har lagts in i databasen utan korrekt beskrivande alternativ text. Kristinehamns kommun menar att det är en alltför betungande anpassning att ändra så att alla bilder har en alternativ text.
 • Filmer som produceras av deltagare i kommunens dagliga verksamhet Kultur & Mediacentrum. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Direktsändning av kommunfullmäktiges sammanträde. Fullmäktiges sammanträde kommer att direktsändas och ligga kvar på webbplatsen upp till två veckor utan textning. Filmer från tidigare sammanträden kommer inte att finnas kvar på webbplatsen.

Hur vi testat kristinehamn.se och självserviceportalen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kristinehamn.se, samt haft hjälp av externa konsulter som kvalitetsgranskat webbplatsen utifrån tillgänglighetsperspektiv. Vi har gjort manuell kontroll samt kontroll med tillgänglighetsverktyg. Vi har gjort en intern testning av självserviceportalen. 

Kristinehamn.se publicerades i maj 2018. Självserviceportalen publicerades hösten 2018. Senaste bedömningen av tillgängligheten gjordes i september 2020 och är godkänd av kommunikationschef Elma Pasalic Östborg. 

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast i oktober 2020.

Kontaktuppgifter

Kommunikationsavdelningen
kommunikation@kristinehamn.se

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".