Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Medborgardialog

Kristinehamns kommun arbetar med olika former av medborgardialog för att göra Kristinehamns medborgare delaktiga. Politikerna i Kristinehamn har beslutat att medborgardialog är en viktig del i kommunens styr-och beslutprocess.

Det finns olika former för medborgarna att vara delaktiga. Ett exempel är att skicka in ett Kristinehamnsförslag.

Ibland genomförs medborgardialoger med särskilda teman. Du kan se aktuella medborgardialoger nedan:

Kristinehamns kommun ingår i Sveriges Kommuner och Regioners nätverk för medborgardialog för att förebygga och hantera komplexa samhällsfrågor.

Just nu utför vi med stöd från Sveriges Kommuner och Regioner en medborgardialog med fokus på kommunen och föreningslivets relation. Fyll i e-tjänsten och dela med dig av dina tankar, åsikter och berättelser kring föreningslivet i Kristinehamn!

Fisktorget är identifierad som en mötesplats med potential i Visionen för Kristinehamns stadskärna. Det är en strategiskt viktig plats som knyter ihop stadskärnan och kvarteret Vågen med Stadsparken. Vi vill höja platsens status genom att skapa en vattennära torgmiljö, kantad av historisk bebyggelse.

Medborgardialogen är en del av en förstudie för att ta reda på hur medborgarna i Kristinehamn vill att platsen ska användas. Arbetet med Fisktorget kommer genomföras någon gång mellan 2023-2030.

Medborgardialogen genomförs i två delar:

Del 1. Hölls 10 oktober 2020. Representanter från Kristinehamns kommun fanns då på plats på Fisktorget med papper, pennor, inspirationsbilder med mera för att samla in medborgarnas synpunker.

Del 2. Tanken från början var att vi skulle presenterar svaren från medborgadialogen på Kungsgatan i samband med skyltsöndagen 29 november. Men på grund av det rådande Coronaläget kommer vi istället presentera en digtial presentation i början av 2021.

Kontaktuppgifter

Susanna Göransdotter - ungdoms- och demokratistrateg
susanna.goransdotter@kristinehamn.se

0550-880 45

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".