Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Lekplatser

Välkommen att besöka någon av de cirka 33 lekplatser som kommunen ansvarar för. Här finns något för barn i alla åldrar. Storleken på lekplatserna varierar från enkla gungplatser och bollplaner till större lekplatser.

Lekplatserna utvecklas efter hand för att erbjuda barn säkra och varierande lekmiljöer som är lockande, trevliga och utmanande.

Säkerhet

En lekplats ska vara en plats där det är säkert för barnen att vara på. Därför ser vi över säkerheten på lekplatser och lekredskap en gång per månad. Vi rensar även sandlådor från skräp, ogräs och annat vid behov.

Om du upptäcker att något lekredskap gått sönder eller någon annan skadegörelse i lekplatsen vill vi gärna att du gör en felanmälan.

Här hittar du lekplatser

Här hittar du en beskrivning av alla lekplatser i kommunen och information om vilka lekredskap som finns. Du kan också se i kartan var lekplatserna finns och jämföra dem med varandra.

Se alla kommunens lekparker

Lekparker runt om i kommunen

Lekparken på Adlersparretorget har gunga, barngunga, snurrstång, snurrhjul, sandlåda, lekhus och fjädergunga. Här finns även picknickbord och en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Adlersparretorget i kartan

Lekparken Bergihage ligger i området Solbacken. Här finns gunga, barngunga, rutschkana och sandlåda med bord. Det finns även picknickbord och en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Bergihage i kartan

Lekparken har kompisgunga, gungor, barngunga, klätterställning, fjädergunga och sandlåda med bord. Här finns även en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa lekparken i kartan

Vid Säbygatan finn en lekpark med rutschkana, gunga, barngunga, fjädergunga och en sandlåda med bord.

Visa lekparken i kartan

Lekparken vid Persbolsvägen har fjädergunga, klätterställning, gungor, barngunga och rutschkana.

Visa lekparken i kartan

I Djurgårdsparken finns en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Djurgårdsparken i kartan

Vid Drevsta finns en bollplan med gräsyta.

Visa parken i kartan

I lekparken Eken finns gungbräda, balansgång, gungor, rutschkana, snurrstång och sandlåda med bord. Det finns även en klätterställning med klättervägg och ett picknickbord.

Visa parken i kartan

I området Solbacken ligger lekparken Gärdesgatan. Här finns fjädergunga, gungor, klätterställning, rutschkana och picknickbord.

Visa parken i kartan

Lekparken i Järnvägsparken är Kristinehamns mest centrala lekplats, nära järnvägsstationen och biblioteket.

För de yngre barnen finns gungor, sandlådor och lektåg. För de äldre barnen finns klätterställning, kompisgunga och pingisbord. Det finns också flera picknickbord för den som vill ta en paus.

På kvällen är belysningen tänd i lekparken, så det går att leka även när det mörknar ute.

Visa Järnvägsparken i kartan

Lekparken i området Kvarnbyn har gungor, fjädergunga och bord.

Visa parken i kartan

I Marielund finns en bollplan som spolas på vintern och en tennisplan. Det finns även en cykelpark med velodromer, gupp och hopp.

Visa parken i kartan

I Mellankvarnsparken finns fjädergungor, gungor, kompisgunga och rutschkana. Intill finns även en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Mellankvarnsparken i kartan

I lekparken som ligger vid Säbyallén finns klätterställningar, rutschkanor, gungor, fjädergunga och sandlåda. Det finns även en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa parken i kartan

I lekparken vid Nybblemacken finns två gungor och en kompisgunga.

Visa parken i kartan

I lekparken Oxlyckan finns rutschkana, klätterställning, sandlåda, balansgång, gungor och en fjädergunga. Det finns även en bollplan med grus och asfaltsyta.

Visa parken i kartan

I lekparken finns gungor, barngunga, klätterställning, rutschkana, sandlåda med bord, grävmaskin och fjädergunga.

Visa parken i kartan

Här finns en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa parken i kartan

Sannaparkens lekpark rustades upp 2017 och är gjord för att passa alla åldrar. Här finns klätterställning, gungor, sandlåda, fjädergunga, flera rutschbanor och picknickbord. Det finns även en rolig grön krokodil för de små att klättra på.

Visa Sannaparken i kartan

I Skogsparken finns en rutschkana, gunga, barngunga, fjädergunga och sandlåda med bord. Det finns även picknickbord och en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Skogsparken i kartan

Vid Vålösundsvägen med utsikt mot skärgården finns en lekpark med en lekbåt, sandlåda, gungor och picknickbord.

Visa parken i kartan

Här finns en bollplan med gräsyta.

Visa parken i kartan

I Spelmansparken finns ett lekhus med rutschkana.

Visa Spelmansparken i kartan

I området Stenfallet finns en lekpark med gunga, barngunga, sandlåda, fjädergunga, rutschkana, klätterställning och picknickbord. Där finns även en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa parken i kartan

Vid förskolan Dimman finns en lekpark med balansgång, klätterställning med klättervägg och snurrpinne. Där finns även en basketplan, en tennisbana med grus- och asfaltsyta och en bollplan som spolas på vintern.

Visa parken i kartan

I Tegnérparken på Södermalm finns en lekpark med gungor och sandlåda.

Visa Tegnérparken i kartan

Vid Kungsgårdsvägen i området Sanna finns en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa parken i kartan

Lekparken ligger i området Jakobsberg och har rutschkana, barngunga, gungor, fjädergunga, sandlåda med bord och klätterställning med klättervägg.

Visa parken i kartan

Här finns en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa parken i kartan

I Älvängsparken finns klätterställning, gungor, fjädergunga och sandlåda. Det finns även picknickbord och en bollplan med grus- och asfaltsyta.

Visa Älvängsparken i kartan

I lekparken finns picknickbord, lekbåt, fjädergunga, gungor och sandlåda med bord.

Visa parken i kartan

I Östermalmsparken finns gungor, gungbräda, fjädergungor, rutschkana, klätterställning och picknickbord. Det finns även en volleybollplan, en bollplan med gräsyta och en tennisbana med grus- och asfaltsyta.

Visa Östermalmsparken i kartan

Kontaktuppgifter

Tekniska förvaltningen
tekniska@kristinehamn.se

0550-880 00 (växeln)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".