Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Nordenfeldtsparken

I Nordenfeldtsparken fanns trädgårdar redan 1710! Borgmästare CH Nordenfelt skänkte några av trädgårdstomterna till staden på villkor att man skulle anlägga en park som brandskydd. Parken invigdes år 1877.

<infoga bild>

Millenniesten och riksträd

År 2000 restes en ”millenniesten” för att visa efterkommande hur Kristinehamn såg ut och verkade då. I samma park finns också riksträdet, som planterades 1986 - en ornäsbjörk med flikiga blad. Sådana planterades runt hela Sverige vid den tiden.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".