Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Östermalmsparken

Det här är en park som ligger i södra delen av stadsdelen Östermalm. Ett bostadsområde med mestadels villor som byggdes på 1970-80-talet. Spatiösa grönytor hörde till planeringsidealet från den tiden och från villakvarteren leder på flera ställen gång- och cykelvägar ut till parkstråket som avgränsar bostäderna mot jordbruksmarken söderut. En lekplats och bollplaner finns i parken.

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".