Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Picassoparken

Här är Picassoskulpturen placerad och platsen är en av kommunens populäraste besöksmål som årligen lockar mängder av turister. Sommartid har turistbyrån en infopoint här med lite försäljning av souvenirer och ibland har platsen haft olika typer av evenemang, som konserter och sommarteater. Skulpturen som föreställer Jaqueline, en av Picassos kvinnor, ska gärna ses från olika håll och från södra udden vid sjömärket blir hennes profil extra tydlig.

Sommaren 2019 gjordes en pop-up-park av parkeringsytan för att se hur parken skulle kunna få en ännu tydligare parkkaraktär. Av detta har vi nu påbörjat ett projekt för att öka säkerheten i entrémiljön. En separerad gång- och cykelväg är iordninggjord vilket ökar trafiksäkerheten i kurvan. En ny bussangöring blir nästa steg. Vi kommer också justera parkmiljön längre fram.

Kontaktuppgifter

Hanna Åsander - park- och trafikplanerare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".