Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Sannaparken

Sannaparken ligger i stadsdelen Sanna. I ett beslut från kommunfullmäktige 1973 fick parken sitt namn. Intill parken finns en skogsdunge och granne med parken har vi idag en förskola som också fått namnet Sannaparken. Det finns även en damm och en liten lekplats här. På vintern går det bra att åka pulka i backen. Förr vinterförvarade man kommunens lökväxter i jordkällaren. 

Parken ligger troligen på historisk mark. Hemmanet Sanna är omnämnt i jordeboken år 1540 men är sannolikt mycket äldre. Området ligger på sandig mark och namnet har varierat: Sanna, Sanda, Sånna. Stora Sanna låg på platsen vilken senare skulle komma att inrymma Höglidens ålderdomshem, samma plats där Sannaparkens förskola ligger idag alldeles intill parken.

Visa parken i vår digitala karta. 

Kontaktuppgifter

Hanna Åsander - park- och trafikplanerare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".