Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Stadsparken

Stadsparken är vår nyaste park som invigdes med en parkfest i september 2019. Parken är ett gemensamt uterum för alla invånare och besökare. Det är tänkt att vara en attraktiv samlingspunkt för rekreation, evenemang och aktiviteter i en lummig grön del av staden längs Varnan precis intill stadskärnan. Det ska även kunna vara en plats som alla åldrar ska kunna nyttja – lite som ett gemensamt vardagsrum, fast i utemiljö.

Parken har tydliga entréer som bjuder in och förbättrar förbindelsen mellan stadskärnan och intilliggande handelsområde, gästhamn och bostadsområdena västerut. Den nya bron över Varnan (klar i maj 2020) spelar en central roll i att göra detta möjligt. Parken har sin egen identitet med en genomtänkt färgskala i val av bland annat växter och material, så som ny belysning, parkmöbler och lekutrustning. Parkens inramning har förstärkts med häckar och staket. Parken är ritad av Karavan Landskapsarkitekter i Uppsala och NCC var huvudentreprenör för byggnationen, som påbörjades i maj 2018 och färdigställdes under sommaren 2019.

Skateanläggning och parkour

I stadsparken hittar du också en skateanläggning där du kan åka både skateboard och kickbike. Anläggningen är finansierad delvis av Arvsfonden och KFUM står bakom ansökan. KFUM anordnar också en del träningstider och evenemang här. Intill betongramperna finns även en parkourställning och balansrep.

Lekplats

En av våra nyaste lekplatser i kommunen finns också i parken. Den riktar sig främst mot lek för de mindre barnen med gungställning, liten klätterställning, sandlådor och lekhus. Här kan du se var kommunens övriga lekplatser finns.

Blomsterplanteringar och ovanliga trädsorter

I övrigt finns det gott om sittplatser runt om i parken och vackra blomsterplanteringar längs huvudstråket. När parken planerades sparades en del större befintliga träd på platsen och ett 40-tal nya träd planterades 2019 när parken byggdes. Tanken är att successivt fylla på med nya träd kommande år. Skulle du vilja sponsra med ett träd kan du höra av dig till oss.

Vill du veta mer om vilka träd som finns i parken finner du mer information i vår trädapplikation.

Scener, evenemangsytor och toaletter

En mindre öppen scen med tillhörande skärmtak för publik finns också i norra delen av parken. Stora öppna ytor inbjuder till bollspel, picknick och större evenemang som ryms på gräsytorna. I den södra delen av parken finns ett parkmagasin som inrymmer kommunala lokaler samt toalett. Är du intresserad av att boka stadsparken eller scenen i stadsparken för evenemang? Kontakta Turistbyrån via mejl eller telefon 0550-881 87. För markupplåtelse och tillstånd, kontakta Monica Söderlund.

Kontaktuppgifter

Hanna Åsander - park- och trafikplanerare
hanna.asander@kristinehamn.se

0550-885 24

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".