Kontakt
Telefon: 0550-880 00 måndag-torsdag 7.30-16.30, Fredag 7.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Kom och träffa tekniska förvaltningen!

I utvärderingsarbetet av kommunens service vill tjänstemän och politiker träffa kommuninvånare för en fortsatt dialog. Nu bjuder de in till öppet hus på turistbyrån den 25 september. Välkommen!

Just nu utvärderar tekniska förvaltningen hur kommunens service upplevs bland Kristinehamnarna. En enkätundersökning som genomförts under våren visar på bra resultat inom flera områden, exempelvis kranvattenkvalité, snöröjning och medborgarkontakt. Standarden på gator och vägar behöver, enligt undersökningen, däremot förbättras.

Nu följer ett arbete med att analysera undersökningens resultat och arbeta för att ännu fler Kristinehamnsbor ska var nöjda med kommunens service. I det arbetet är dialogen med invånarna väldigt viktig.

- Utan en dialog med kommunens invånare är det svårt för oss att veta hur vår service upplevs och vad vi kan förändra för att den ska vara så bra som möjligt. Därför vill vi bjuda in till ett öppet hus på turistbyrån den 25 september mellan klockan 14.00-17.00, säger Andreas Rudsvik, chef tekniska förvaltningen.

På plats finns då, förutom tjänstemän från tekniska förvaltningen, även Marie Oudin, kommunstyrelsens ordförande och Monika Gustavsson, tekniska nämndens ordförande.


Tid: 25 september klockan 14.00-17.00
Plats: Turistbyrån, Södra Torget 3