Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Dagverksamhet

Dagverksamheten är till för dig som bor kvar i det egna hemmet och som har behov av stöd och omsorg för att få det egna behovet av social samvaro tillgodosett. Dagverksamhet riktar sig även till den anhörige som har behov av avlösning under några timmar.

Det finns olika typer av dagverksamhet. Vilken form som passar just dig beror på dina förutsättningar och behov. För mer information är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare hos oss. 

Social dagverksamhet, Uranus

Den sociala dagverksamhetens syfte är att ge möjlighet till social samvaro och vistelse utanför det egna hemmet och därmed öka livskvaliteten för den enskilde.

Vi strävar efter att besökare ska känna gemenskap i en lugn och trivsam miljö. Aktiviteter som erbjuds planeras och genomförs individuellt eller tillsammans i grupp. Exempel på aktiviteter som kan förekomma är samtal, högläsning, gymnastik, promenader, köksaktiviteter, musik och sång.

Social dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att man ansöker om insatsen hos kommunen. Kommunens biståndshandläggare utreder om behov av dagverksamhet finns.

Vad kostar det?

Dagverksamhet är kostnadsfritt. Det du betalar är eventuella resor till och från dagverksamheten samt mat och fika.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Sörgården

Sörgården är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamhetens syfte är att stärka kvarboendet i det egna boendet samt ge anhöriga stöd och avlastning.

Vi arbetar alltid med den enskilde i centrum. Verksamheten utgår från ett salutogent förhållningssätt där vi ser till varje individs behov och önskemål så långt det är möjligt. Vi ger individer som bor i eget boende möjlighet till social stimulans. Vårt mål är att stärka självkänslan och skapa en meningsfull dag med mycket glädje och skratt för de som finns i verksamheten. Vi jobbar aktivt med att stödja och uppmuntrar till aktiviteter som stärker och bibehåller fysisk och social förmåga hos enskilda. 

Dagverksamheten på Sörgården är en biståndsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att man ansöker om insatsen hos kommunen. Kommunens biståndshandläggare utreder om behov av dagverksamhet finns.

Vad kostar det?

Dagverksamhet är kostnadsfritt. Det du betalar är eventuella resor till och från dagverksamheten samt mat och fika.

 

Kontaktuppgifter

Biståndshandläggare socialförvaltningen

0550-886 04, telefontid 8.30-11.30

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".