Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Hemtjänst

För att du ska kunna bo kvar i ditt eget hem så länge du önskar finns det möjligheter att ansöka om hemvård. Hemtjänst innebär olika former av stöd och service som underlättar din vardag. Man kan behöva en eller flera insatser. Vid frågor är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare hos oss.

Hemtjänsten är individuellt utformad och ska hjälpa dig att känna dig trygg hemma. Du kan få hemtjänst dygnet runt. Hemtjänsten ska vara av god kvalitet och respektera ditt självbestämmande. Dessutom ska den vara ett meningsfullt stöd i vardagen.

Vill du veta mer?

Välkommen att ta kontakt med Biståndsenheten på telefonnummer 0550-886 04, telefontid 8.30-11.30.

Vad kan jag få hjälp med?

I hemtjänst ingår service och omsorg.

I begreppet service ingår hjälp som underlättar vardagens bestyr. Några exempel är tvätt av kläder och städning samt sociala aktiviteter som promenader. Även trygghetslarm är en serviceinsats. Bergslagens räddningstjänst ansvarar för att trygghetslarmet förmedlas till rätt hemtjänstgrupp eller nattpatrull.

Inköp och utkörning av matlådor sköts via Samhall i Kristinehamn.

I begreppet omsorg ingår hjälp och stöd kring den egna personen. Några exempel är hjälp med på- och avklädning, dusch, tillsyn samt hjälp med toalettbesök.

Hur får jag hemtjänst?

Alla hemtjänstinsatser är biståndsbedömda enligt Socialtjänstlagen. Du som enskild måste därför ansöka om hemtjänst hos en biståndshandläggare. Den som får hemtjänst får inte per automatik hemsjukvård. 

Även du som är yngre än 65 år och har en tillfällig funktionsnedsättning eller sjukdom kan ha rätt till hemtjänst. För mer information och ansökan kontakta en biståndshandläggare. 

Mer information om hemsjukvård hittar du här

I pluslistan längre ner på denna sida hittar du kontaktuppgifter till varje enskild hemtjänstgrupp.

Nattpatrullen

Vad gör nattpatrullen?

Nattpatrullen i Kristinehamns kommun är en del av hemtjänsten som jobbar när alla andra sover. Nattpatrullen arbetar mellan klockan 21.00  och 07.00 varje natt, året runt.

Vi är idag 23 personer som jobbar med att förmedla trygghet och omsorg till dig som har insatser nattetid. De som arbetar i nattpatrullen är utbildade undersköterskor och vårdbiträden. Vi jobbar två och två, och gör hembesök över hela kommunen.

Vem får besök av nattpatrullen?

Du som bor hemma och har behov av personlig omvårdnad på natten eller du som har trygghetslarm i ditt hem och kan behöva akut hjälp på natten.

Nattpatrullen är en biståndsbedömd verksamhet och kräver beslut från vård- och omsorgskontoret. Kontakt tas med den biståndshandläggare som ansvarar för den dag i månaden då du är född.

Du når kommunens biståndshandläggare via socialtjänstens växel på telefonnummer 0550-884 00.

Trygghetslarm

Trygghetslarm innebär en trygghet då det alltid finns en person på larmcentralen som svarar. Vid larm får du prata med en person som tar reda på vad du behöver hjälp med. Larmcentralen kontaktar nattpatrullen som i sin tur ska vara hos dig inom 30 minuter.

Trygghetslarmet är till för händelser nattetid som inte kan vänta till morgonpersonalen kommer. Trygghetslarmet ersätter inte hemtjänstinsatser utan är till för akuta situationer, dock inte vid akut sjukdom som kräver sjukvård. Då gäller 112. 

Vill du kontakta nattpatrullen?

Du når gruppen på telefonnummer 0550-885 71.

Chef för Nattpatrullen i Kristinehamns kommun är Sofia Johansson. Du når Sofia på telefonnummer 0550-858 27 eller via mejl.

Hemtjänstgrupper i Kristinehamns kommun

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef  Anna Jansson

Måndag-fredag 8:00-16:00

Telefonnummer: 0550-85822

 

Samordnare

Måndag-fredag 06:30-14:30

Telefonnummer: 0550-749324

 

Hemvårdsgruppen

Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.

Telefonnummer: 0550-88671

 

Sjuksköterska

Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00

Telefonnummer 0550-88118

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef Anna Karlsson

Måndag-fredag 8:00-16:00

Telefonnummer 0550-87415

 

Samordnare

Måndag-fredag 06:30-14:30

Telefonnummer 0550-86834

 

Hemvårdsgruppen

Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.

Telefonnummer 0550-88525

 

Sjuksköterska

Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00

Telefonnummer 0550-88118

Du når gruppen på telefonnummer 0550-885 71.

Chef för Nattpatrullen är Sofia Johansson. Du når Sofia på telefonnummer 0550-858 27 eller via mejl.

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser

Enhetschef  Frida Orlinder

Måndag-fredag 8:00-16:00

Telefonnummer 0550-85826

 

Samordnare

Måndag-fredag 06:30-14:30

Telefonnummer 0550-88631

 

Hemvårdsgruppen

Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.

Telefonnummer 0550-88221

 

Sjuksköterska

Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00

Telefonnummer 0550-88118

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser

Enhetschef Victoria Byqvist

Måndag-fredag 8:00-16:00

Telefonnummer 0550-85828

 

Samordnare

Måndag-fredag 06:30 - 14:30

Telefonnummer 0550-88632

 

Hemvårdsgruppen

Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.

Telefonnummer 0550-88603

 

Sjuksköterska

Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00

Telefonnummer 0550-88119

Här finner du telefonnummer till hemtjänstinsatser:

Enhetschef Gunilla Bäckström

Måndag-fredag 8:00-16:00

Telefonnummer 0550-88508

 

Samordnare

Måndag-fredag 06:30-14:30

Telefonnummer 0550-749323

 

Hemvårdsgruppen

Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.

Telefonnummer 0550-88499

 

Sjuksköterska

Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00

Telefonnummer 0550-88119

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef Johanna Bengtzing

Måndag-fredag 8:00-16:00

Telefonnummer 0550-88515

 

Samordnare

Måndag-fredag 06:30-14:30

Telefonnummer 0550-86869

 

Hemvårdsgruppen

Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringen gruppen upp dig.

Telefonnummer 0550-88517

 

Sjuksköterska

Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00

Telefonnummer 0550-88119

Här finner du telefonnummer till hemtjänstinsatser:

Enhetschef  Eivor Nygren.

Måndag-fredag 8:00-16:00

 

Telefonnummer 0550-886 34.

 

Samordnare 

Måndag-fredag 06:30-14:30

Telefonnummer 0550-88613

 

Hemvårdsgruppen

Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.

Telefonnummer 0550-88300

 

Sjuksköterska

Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00

Telefonnummer 0550-88118

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef 

Måndag-fredag 8:00-16:00

Telefonnummer

 

Samordnare

Måndag-fredag 06:30-14:30

Telefonnummer 

 

Hemvårdsgruppen

Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.

Telefonnummer 

 

Sjuksköterska

Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00

Telefonnummer

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef Ann-Louise Sundstrand

Måndag-fredag 8:00-16:00

Telefonnummer 0550-88500

 

Samordnare

Måndag-fredag 06:30-14:30

Telefonnummer 0550-749322

 

Hemvårdsgruppen

Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp dig.

Telefonnummer 0550-88512

 

Sjuksköterska

Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00

Telefonnummer 0550-88119

Här finner du telefonnummer kring hemtjänstinsatser:

Enhetschef  Mattias Larsson.

Måndag-fredag 8:00-16:00

 

Telefonnummer: 0550-858 30.

 

Samordnare

Måndag-fredag 06:30-14:30

Telefonnummer 0550-88675

 

Hemvårdsgruppen

Lämna ett meddelande på röstbrevlådan kvällar och helger så ringer gruppen upp.

Telefonnummer 0550-88518

 

Sjuksköterska

Måndag-fredag 8:00-9:00 samt 15:00-16:00

Telefonnummer 0550-88118

Kontaktuppgifter

Biståndshandläggare socialförvaltningen

0550-886 04, telefontid 8.30-11.30

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".