Kontakt
Telefon: 0550-880 00 mån-tors 7.30-16.30, fre 07.30-16 (lunchstängt 12-13)
Mejl: kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress: Kungsgatan 30
Tyck till
Anmäl fel
Gör en felanmälan
Felanmäl saker som inte fungerar eller är trasiga i kommunens utemiljö.

Brottsförebyggande centrum i Värmland

Upplever du dig diskriminerad eller trakasserad så kan du kontakta Brottsförebyggande centrum i Värmland (BFC). BFC är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation där Kristinehamns kommun är medlem.

BFC arbetar med antidiskrimineringsverksamhet med syftet att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Du kan få gratis råd och stöd via telefon, mejl eller ett personligt möte. BFC har tystnadslöfte.

BFC får stöd av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att arbeta mot diskriminering och för lika rättigheter. BFC arbetar på flera olika plan i samhället genom avgiftsfri rådgivning för enskilda och utbildningsinsatser vid offentlig såväl som privat och ideell sektor. Man jobbar även opinionsbildande.

Läs mer på Brottsförebyggande centrums hemsida

Kontaktuppgifter

Brottsförebyggande centrum i Värmland
diskriminering@bfciv.se

070-788 59 31 (telefontid måndagar 13.30-15, tisdagar 10-11)

Tack! Om du vill skriva en kommentar kan du göra det här. Tryck annars bara på "Skicka".